Detta applåderar vi. LO måste vara en feministisk organisation för att kunna ta itu med den stora ojämlikheten i samhället och på den svenska arbetsmarknaden, inte minst när det gäller löneskillnaderna.
LO måste emellertid också vara en feministisk organisation i praktiken. Därför är vi oroade och upprörda över att valberedningen föreslår två män till de högsta posterna i LO:s framtida ledning.

Det är inget fel på vare sig Karl-Petter Thorwaldsson eller Tobias Baudin, men LO måste ha ett jämställt styre som återspeglar förbundens medlemskårer. Det har dessutom funnits kompetenta kvinnliga kandidater till både ordförande- och viceposten. SSU Skåne hade därför hoppats på ett mycket större jämställdhetsperspektiv hos valberedningen.

Vi menar att valberedningen i sitt fortsatta arbete fram till kongressen måste ta denna fråga på väldigt stort allvar och föreslå en ledning med kvinnor på betydande poster. Eftersom det föreslås män på de två tyngsta posterna tycker vi också att den post eller de poster som förhoppningsvis går till kvinnor innebär möjlighet till stort utrymme för ledamoten, både internt och externt.

Om kvinnor inte får ta plats i ledningen så kommer LO att förlora mycket. LO kommer att förlora både sitt mandat och sitt anseende som kvinnopolitisk kamporganisation samt förtroendet hos kvinnliga och feministiska förbundsmedlemmar.

SSU Skåne genom Jesper Lissmark, facklig ledare