Handelsnytt har tidigare skrivit om hur anställda på Jack and Jones och Vero Moda poängsätts efter hur mycket de säljer (Poängbedömning vardag på Bestsellers).  En lista på hur de lyckats mejlas sedan ut till alla anställda.

Handels har nu träffat företaget för att diskutera säljlistan. Handels ville att säjlistan skulle ändras till att utgå från butikens totala försäljning, inte från enskilda anställdas försäljning som i dag.

Riktigt så blev det inte. Bestseller vill ha kvar namnen på de bästa försäljarna men ska enligt Handels se över säljlistan.

Enligt anställda som Handelsnytt pratat med får de i dag listor där butikernas försäljning rangordnas – men de tre bästa säljarna på alla butiker i landet namnges också.

En anställd fick nyligen höra att hon måste skärpa sig eftersom hon inte låg i topp på listan och att hon måste öva på det som står i supersäljar-handboken.
– Det känns inte som att det spelar någon roll vad någon säger eller skriver. Det kommer inte att hända någonting, säger hon.

Men en annan anställd säger att hon märkt en förändring till det positiva.  
– Tonen är mjukare, i alla fall i vår butik. Men jag vet inte. Det kanske är tillfälligt. Jag litar inte på företaget längre. Vi får se.

Handels träffade även ledningen för internationella Bestseller i slutet av april. De kom då överens om att ha en tätare kontakt. Bestseller har även samlat svenska ledningen för att tala om arbetsmiljön.
– Jag upplever att företagets högsta ledning tar allvarligt på kritiken, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels.

Bestseller vill inte kommentera säljlistan eller mötet med Handels.