I måndags kväll strandade, det vill säga avbröt, de 14 LO-förbunden förhandlingarna om ett nytt bemanningsavtal. Facket vill ändra reglerna för garantilön, som man anser att vissa bemanningsföretag missbrukar.
– Det förekommer att arbetsgivare låter bli att hyra ut anställda i slutet av månaden. Då blir genomsnittslönen lägre och därmed garantilönen som man får när man inte är uthyrd, förklarar Mikael Segel som är Handels representant i förhandlingarna.

LO vill att garantilönen ska baseras på timlön i stället för månadslön. Arbetsgivarna håller med om att det som facket beskriver är ett missbruk av reglerna, men de vill inte gå med på förslaget till ändring.
– Vi är inte beredda att ändra lönesystemet, men vill hitta modeller för att beivra missbruk, säger Per Gradén, avtalsansvarig på Bemanningsföretagen som hoppas att LO ska återuppta förhandlingarna.

LO-förbundens avtalssekreterare diskuterade frågan på onsdagen, men fattade inte beslut om några åtgärder så som att varsla om konflikt eller begära medling.
– Vi avvaktar tills vidare, säger Kent Ackholt på LO och tillägger att något avgörande beslut knappast är att vänta före LO-kongressen som äger rum mellan fredag och måndag.

Facket har inte sagt upp det nuvarande bemanningsavtalet, och det fortsätter därmed att gälla tills vidare. Bemanningsanställda får som regel lön utifrån de avtal som gäller på den arbetsplats där de hyrs in, och är därför inte beroende av ett nytt bemanningsavtal för att få högre lön.

Bemanningsavtalet gäller för cirka 25 000 årsanställda inom personaluthyrningsföretagen. Sedan avtalet slöts år 2000 har det aldrig förekommit vare sig konfliktvarsel eller medling i avtalsförhandlingarna.