– Så här får det bara inte gå till. Du kan ha jobbat i 13 år men inte ha någonting för det. Kan omorganisering gå före turordningsreglerna har vi ingen anställningstrygghet att prata om. Vi vill se en stämning i Arbetsdomstolen, säger Lukas Ringqvist, ombudsman på Handels i Stockholm.

De centrala förhandlingarna har avslutats i oenighet. Lukas Ringqvist kommer i dagarna lämna in en begäran om stämning i Arbetsdomstolen till Handels förbundskontor som tillsammans med LO-TCO Rättsskydd fattar beslut om stämning.

Då Stadium inte tar hänsyn till anställningstid när de skär i arbetstiderna, menar Handels att sportkedjan bryter mot turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, las.

Magnus Wåhlander, Stadiums Sverigechef, har tidigare sagt till Handelsnytt att Stadium behöver omorganisera för att trygga lönsamheten och att de inte bryter mot las.

Samtidigt som heltider blir deltider har personal nyanställts. Något som Handels menar strider mot las och deltidares rätt till förtur till fler timmar.

Omgörningen av heltider till deltider sker runt om i landet. På flera håll har de lokala förhandlingarna strandat. I Umeå, Sollefteå, Örebro kommer centrala förhandlingar att begäras. De väntar nu på vad som händer i Stockholm.

I Stockholmsområdet har 17 av 47 heltidstjänster blivit deltider. Totalt har 20 personer i Umeå, Örebro och Sollefteå blivit tvingade ner till 75 procent. Stadium har tidigare sagt att runt totalt 67 heltidsanställda kommer beröras.