1. Försäkringskassan

Från Försäkringskassan (FK) betalas föräldrapenning ut i 480 dagar per barn, i olika ersättningsnivåer.

I 390 dagar gäller sjukpenning- eller grundnivån. Sjukpenningnivån ligger på nästan 80 procent av den beräknade årslönen upp till tio prisbasbelopp (=440 000 kronor 2012). Högsta ersättningen är 935 kronor per dag. Om du haft låg eller ingen inkomst ligger du på grundnivån, 180 kronor.

I 90 dagar gäller lägstanivån, 180 kronor per dag.

2. Kollektivavtalet

De flesta avtal innehåller föräldralön. Tillsammans med föräldrapenningen ger den upp till 90 procent av lönen, men längd och villkor varierar.

För anställda på privata och kooperativa butiker och lager ska arbetsgivaren betala tio procent av lönen i två månader om man varit anställd i ett, men inte två år. Efter två års anställning betalas föräldralön i tre månader. Ledigheten måste vara sammanhängande i minst en månad och tas ut inom 18 månader efter födsel eller adoption.

Handels avtal skiljer sig stort mellan arbetare och tjänstemän. De som jobbar på exempelvis fackförbund och Socialdemokraterna har det bäst. Har de varit anställda i ett år får de föräldralön på tio procent lika länge som ersättningen från FK.

3. Arbetsgivaren

Handelsnytt har kollat med olika kedjor om de fyller ut föräldrapenningen för butiks- och lageranställda, utöver kollektivavtalet. 

Coop, Ikea, Kappahl och Lindex nöjer sig med avtalets nivå. Axfood, H&M och Ica har utfyllnad, men bara för dem som tjänar över tio prisbasbelopp per år (=440 000, 2012).

Clas Ohlson är den enda kedja vi hittat, med en löneutfyllnad generösare än avtalet och som kommer alla till del. De som varit anställda i tre år får tio procent av lönen, max 5 000 kronor/månad, i sex månader. Ledigheten ska tas ut innan barnet är 18 månader, vara på minst 50 procent och sammanhängande minst tre månader.