– Jag är skuldsatt i dag. Arbetsgivaren har gått vidare och öppnat nytt. Men ingen kan hjälpa mig. Hur kan det vara så, undrar Nazil.
– Jag såg jobbet på arbetsförmedlingen. De godkände arbetsgivaren för mitt nystartsjobb. Självklart trodde jag att det var en bra arbetsgivare, säger Paola.

De har båda jobbat på en frisör- och skönhetssalong i Göteborg. Båda har haft stöd via arbetsförmedlingen, den ena i form av lönebidrag och den andra som nystartsjobb. För Nazil beviljades salongen stöd på 70 procent av lönen. I Paolas fall var ersättningen 31,42 procent av lönen.

När Paola fick jobbet hade hon varit arbetslös i ett halvår.
– Det kändes jättebra. Äntligen. Det är mycket svårt att få jobb, säger hon.

Men hon fick aldrig någon lön. Arbetsgivaren gav ursäkt efter ursäkt, samtidigt kom brev från inkassobolag och kronofogden till salongen. Paola bestämde sig ändå för att lita på sin chef. Hon hade ju trots allt jobb och lönen skulle nog komma. Arbetsförmedlingen var ju också inblandad. Dessutom jobbade hon nio till nio alla dagar utom söndagar, och rasterna var få, så det var svårt att hinna någonting annat än att jobba.

När det hade gått tre månader gick Paola till arbetsförmedlingen.
– De sa bara att de inte kunde göra någonting. Du får vända dig till facket sa de. De var inte alls upprörda. De verkade inte bry sig över huvud taget.

Även Nazil var överlycklig över att äntligen vara på banan och ha ett jobb. Därför väntade också hon med att kontakta arbetsförmedlingen och facket. Till slut var de fyra anställda som gick till Handels. Alla hade de blivit blåsta på lönen. Alla hade fått sina jobb av arbetsförmedlingen. Jobb som salongen beviljats statliga pengar för.

När de träffade Handels hade det hunnit bli sommar. Ärendet föll mellan stolarna. I december 2011 gick företaget i konkurs. Vid en konkurs kan anställda få den lön arbetsgivaren är skyldig dem genom den statliga lönegarantin. Men bara för tre månader bakåt i tiden. För Paola och Nazil innebar det att stora delar av lönen frös inne. Paola fick ut mindre än en tredjedel. Nazil fick endast ut en tiondel. Totalt var salongen skyldig de fyra anställda 172 500 kronor.  Arbetsgivaren har nu öppnat en ny salong i Göteborg.

Fotnot: Paola har haft praktik på salongen innan arbetsgivaren blev beviljad nystartsjobb. Då rådgjorde arbetsförmedlingen med facket. Handels avrådde.

Fakta:

Detta ska arbetsförmedlingen göra

Nystartsjobb
Kontrollera att arbetsgivaren...
... betalar kollektivavtalsenlig lön (genom intyg från arbetsgivaren).
... inte har näringsförbud.
... inte har skulder som lämnats till kronofogden.
... inte har betydliga betalningsanmärkningar.

Lönebidrag
Utöver kontrollerna för nystartsjobb ska arbetsförmedlingen...
... kontrollera att arbetsgivaren har försäkringar som följer med kollektivavtalet.
... samråda med facket om placering är lämplig.

Villkor för att få nystartsjobb: den som är under 26 år ska ha varit arbetslös i sex månader, annars i ett år.
Villkor för lönebidrag: Den anställde ska ha någon form av funktionsnedsättning.

Ersättning för nystartsjobb: Arbetsgivaren slipper betala arbetsgivaravgiften (31,42 procent) om personen ännu inte fyllt 26 år. Är personen över 26 får arbetsgivaren dessutom ett stöd motsvarande arbetsgivaravgiften. Nystartsjobb ges som längst ett år om du är under 26. Max fem år om du är över 26 år.

Ersättning lönebidrag: Arbetsgivare får upp till 80 procent av lönen beroende på hur stor funktionsnedsättningen är.

Andra som lurats på nystartsjobb

Gav deltid fick ersättning för heltid
Två män fick nystartsjobb på en möbelbutik. Arbetsgivaren fick ersättning för jobb på heltid, men de anställda fick deltidslöner.  Sedan januari har arbetsgivaren fått 107 385 kronor från staten. Företaget har haft en mängd betalningsanmärkningar och skattetillägg för att det inte följt skattereglerna de senaste åren. Under 2011 har det även dömts i domstol att betala skulder.

I februari 2011 fick en kvinna nystartsjobb på en spelbutik trots att hon tidigare blivit uppsagd därifrån på grund av arbetsbrist. I februari i år stängde  butiken. Orsaken är konkurs, säger ägaren. Då är företaget skyldig kvinnan semesterersättning och två månadslöner. I maj tog kvinnan kontakt med Handels som nu kräver arbetsgivaren på cirka 36 000 kronor. Arbetsgivaren har i dag inte försatt företaget i konkurs.

Källa: Handels och Skatteverket.