Hur gör ni hos er?
Therese Möller:
Varje medarbetare bedöms av både chefen och sig själv enligt kriterierna ansvar, arbetsresultat, kompetens, servicekänsla och samarbete. Sen förhandlar klubben med ledningen.
Christoffer Berggren: I vår butik lägger vi ut alla löneökningar generellt. Inom K-rauta finns ingen centralt beslutad modell så det kan variera från butik till butik.

Vilka för- och nackdelar finns med systemet?
Therese Möller: Plus är att medlemmarna får chans att påverka sin lön genom att göra ett bra jobb. Vi får ut mer pengar än vi annars skulle ha fått genom att pottpengar för tjänstlediga fördelas till dem som jobbar. Minus är att bedömningar inte blir helt objektiva och risken att företaget slarvar med lönesamtalen.
Christoffer Berggren: Vissa tycker att löneökningarna ska variera för att alla inte jobbar lika bra. Jag menar att arbetsgivaren gärna får sporra goda arbetsinsatser men i så fall ska det ske utanför potten. Det finns en stor risk att några blir missnöjda med fördelningen och att arbetsgruppen splittras.

Hur bör klubben agera vid förhandlingarna?
Therese Möller: Vi påpekar om någon har blivit missgynnad. Det brukar lösa sig, till exempel genom att ledningen skjuter till ”friska pengar”. Blir vi inte överens går det till central förhandling och i sista hand finns ”stupstocken” som ger oss rätt att lägga ut allt generellt om vi inte enas.
Christoffer Berggren: Om man alls ska ha pottförhandlingar bör klubben sträva efter att jämna ut lönerna i gruppen. Det är också viktigt att facket och företaget är överens om kriterierna för bedömningen. Och att man utnyttjar möjligheten till central förhandling och ”stupstock” om det behövs.

Pottförhandlingar

Löneökning ska fördelas
enligt objektiva kriterier
I årets avtal för butiker och lager är alla anställda garanterade 55 procent av löneökningarna. 45 procent fördelas lokalt på arbetsplatsen i förhandlingar mellan företaget och facket om någon av parterna begär det.

Den lokala lönepotten ska fördelas enligt objektiva kriterier som fack och företaget kommit överens om. Om parterna inte kan enas om fördelningen blir det central förhandling. Kan parterna inte enas där heller delas löneökningarna ut lika för alla, enligt den så kallade stupstocken.

Den 15 juni är sista dag att begära lokala löneförhandlingar på Svensk Handels område. Inom kooperationen gäller 29 juni för butiker och 8 juni för stormarknader och lager.