Hallå där, David Eklind Kloo, samhällspolitisk ombudsman på Handels. Hur ser du på att det nu finns en partiförening inom Vänsterpartiet i Stockholm, med uppgift att driva Handels frågor inom V?
– Det viktigaste är att Handelsmedlemmarnas problem och utmaningar blir synliga på den politiska dagordningen. Handels samverkar med Socialdemokraterna, och medlemmar som vill engagera sig politiskt råder jag i första hand att gå med i Handels S-förening. Om medlemmar väljer att engagera sig i ett annat parti så är det glädjande om de tar med sig Handels perspektiv dit.

Vilken ställning har föreningen för Handelsmedlemmar inom Vänsterpartiet jämfört med de föreningar som finns för Handelsmedlemmar inom Socialdemokraterna?

– S-föreningarna har en särställning som en integrerad del av Handels politiska strategi. Vi stimulerar deras verksamhet, till exempel genom att hjälpa dem med underlag till motioner till S-kongressen. Så jobbar vi inte med Vänsterpartiet, men om de hör av sig och frågar om Handels ståndpunkt så tillhandahåller vi självklart det.

Enligt Handelsvänstern är V det enda parti som driver viktiga frågor för Handels, så som rätt till heltid, nattis, sex timmars arbetsdag och tydligt nej till privata vinster i välfärden. Borde Handels snarare samverka med V än med S?
– Nej. Det är viktigast att påverka det stora arbetarpartiet och det parti som de flesta av våra medlemmar röstar på, det vill säga S. Det är helt avgörande att få med S på vår linje, till exempel i frågan om nej till vinst i välfärden.

Handels vill vara en radikal kraft inom socialdemokratin. Innebär Handelsvänstern en risk för att radikala krafter försvinner ut åt vänster?

– Alla radikala röster behövs inom Socialdemokraterna. Om alla som vill ha en skarpare och tydligare arbetarrörelse väljer att engagera sig utanför S så saknas de krafterna inom partiet. Men jag ser inte bildandet av Handelsvänstern som en sådan risk.

Läs Handelsvänsterns debattaritkel: Vi driver Handels frågor inom V

Handelsvänstern

Driver Handels
frågor inom VHandelsvänstern är en nybildad partiförening inom Vänsterpartiet för Handelsmedlemmar i Stockholm.
Föreningens uppgift är att driva Handels fackliga frågor inom Vänsterpartiet.
Handelsvänsterns styrelse presenterar sitt program i en debattartikel i Handelsnytt.
Handels har traditionellt en nära samverkan med Socialdemokraterna. I Handels nya samhällspolitiska handlingsplan slås fast att förbundet ska ha större självständighet i politiska frågor och försöka få gehör för sina politiska krav även i andra partier.