Vår uppgift är att i Vänsterpartiet driva de fackliga frågorna i allmänhet och Handels frågor i synnerhet.
Vänsterpartister har under lång tid varit aktiva inom samtliga fackförbund i Sverige och återfinns på alla positioner, som ombudsmän, förtroendevalda, medlemmar i ungdomskommittéer och som klubbaktiva.

Äntligen har de fackliga frågorna hamnat högst på agendan hos Vänsterpartiet, något som var mycket tydligt under partiets kongress i januari i år. Där beslutades bland annat att partiföreningar baserade på fackmedlemskap kan utgöra medlemmens bas tillsammans med en geografisk förening.
Handelsvänstern är tillsammans med ett antal andra V-föreningar inom LO-förbund med och bryter ny mark.

Vänsterpartiet är i dag det enda parti i Sverige som driver flera av de frågor som vi i Handels beslutade att driva på kongressen 2011. Det är Vänsterpartiet som driver frågor om rätten till heltid, om nattis, om sex timmars arbetsdag, om arbetsmiljöfrågor som rån, hot och våd, bemanningsfrågan och visstidsanställningar och om delad föräldraförsäkring. Det är dags att se oss fackliga vänsterpartister som en kraft att räkna med. Som den starka kraft vi är!

Handels är en föregångare i LO i och med kongressbeslutet vad gäller att öppna för samarbete med andra partier än Socialdemokraterna. Detta är ett ypperligt tillfälle att visa att man menar allvar med detta beslut och vi ser fram emot att få vara med om att skriva historia.

Folkrörelsernas Sverige är på frammarsch, Socialdemokraterna växer just nu i opinionsmätningar, Vänsterpartiets medlemsantal ökar i mycket snabb takt. Fackföreningarna har i vissa fall slutat tappa medlemmar, och i många fall ökar antalet medlemmar igen. De fackliga frågorna som trygga anställningsformer, ungdomsarbetslösheten, EU:s attacker på den svenska modellen och det ökade antalet bemanningsföretag med mera kommer att vara avgörande i de båda valen 2014.

Ett regeringsskifte 2014 är ett måste. Det kräver en stark och enad fackföreningsrörelse. Att gå tillsammans mot detta mål är den enda vägen och där kan vi, Handelsvänstern, gemensamt bidra, sida vid sida med bland annat Handelssossen.

Så låt oss gå tillsammans. Framåt mot en stark fackföreningsrörelse, framåt mot ett socialistiskt, feministiskt och ekonomisk-ekologiskt hållbart Sverige!

Styrelsen för Handelsvänstern i Stockholm
Natasja Mrdjanov
Patrik Bergvall
Jonas Sällström