– Det visar på att det är en värdefull hjälp vi kan ge. Detta hade inte varit möjligt utan rättshjälpen. Men det visar också på ett bra jobb lokalt. Det är viktigt att agera i tid så att det blir rätt, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels ansvar för rättstvister.

Den som är medlem i Handels kan få hjälp av fackets juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd. Förra året arbetade rättsskyddet för 277 handelsmedlemmar. Det är något fler än 2010. Den största skillnaden ligger i nyanmälda ärenden, som förra året var 94 stycken jämfört med 85 stycken 2010.

Flest fall som Handels driver via LO-TCO Rättsskydd är inkassoärenden, där arbetsgivaren av olika anledningar inte betalar ut lön till anställda.

Totalt betalades 212 miljoner ut till samtliga LO-medlemmar som fått hjälp av LO-TCO Rättsskydd. Det är mindre än året innan, då 229 miljoner betalades ut.

Fackets juridiska byrå

Ingår i medlemskapet

LO-TCO Rättsskydd är fackets juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador, och den hjälper medlemmar i bland annat Handels. Rättshjälpen ingår i medlemskapet, men är inget man kan kräva. Det är Handels som beviljar rättshjälp och betalar eventuella rättegångskostnader.