Regeringen ser allvarligt på företag som inte sköter sig och Arbetsförmedlingen har i uppgift att kontrollera så allt går rätt till. Naturligtvis är det viktigt att komma åt fusk och att företag behandlar sina medarbetare väl.

Regeringen har infört olika stöd för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för att skapa en inkluderande arbetsmarknad där alla får plats. Jobb handlar om människors möjligheter till egen försörjning, en arbetsgemenskap och att få känna sig behövd.

En viktig reform i att motverka långtidsarbetslöshet och utanförskap har varit införandet av nystartsjobb.  I april 2012 hade ungefär 43 000 över hela landet ett nystartsjobb och totalt sedan 2007 har 173 000 beviljats ett nystartsjobb. Det är viktigt att följa upp de reformer som regeringen genomför, inte minst för att veta om reformerna haft önskvärd effekt. Den senaste forskningen på området är glädjande.

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar i en ny studie att nystartsjobben bidragit till att minska långtidsarbetslösheten och öka sysselsättningen.
Nystartsjobben ger arbetsgivaren en subvention på dubbla arbetsgivaravgiften om man anställer en person över 26 år och som stått utanför arbetsmarknaden under minst tolv månader. Om en arbetsgivare anställer en person med en lön på 25 000 kronor sänks arbetsgivarens lönekostnad med ca 16 000 kronor jämfört med tidigare tack vare nystartsjobbet.

Många av regeringens reformer syftar till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för dem som befinner sig långt ifrån. Förutom nystartsjobben har alliansen bland annat även halverat arbetsgivaravgiften för personer under 26 år, infört ROT- och RUT-avdraget samt halverat restaurangmomsen.

Alliansen vill fortsätta att utveckla arbetslinjen. Det är viktigt att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, att koppling en mellan utbildning och arbetsmarknad förstärks och att underlätta för företag att starta och växa. Så sänker vi arbetslösheten och ökar sysselsättningen. Så rustar vi Sverige för framtiden.

Hillevi Engström (M)
Arbetsmarknadsminister

Läs ledaren: Regeringen blundar för fuskande företag