Postorderavtalet mellan Handels och Svensk Handel brukar ha i stort sett samma innehåll som partihandelsavtalet mellan samma parter. Men i år såg sig facket tvingat att skriva under ett postorderavtal som på några punkter är något sämre:

  • Postorderarbetare får nio kronor lägre löneökning än lagerarbetare (656 kr/mån i stället för 665.)
  • Individgarantin är lägre. Den generella delen av lönehöjningen är 50 procent för postorderarbetare och 55 procent för lagerarbetare.
  • De yngsta får mindre löneökningar. 16- och 17-åringar får inom postorder 60 procent av löneökningarna, och inom lager 80 procent.

– Arbetsgivarnas samordning har lyckats fullt ut. Svenskt Näringslivs detaljkrav på Svensk Handel lägger ett lock på förhandlingarna, kommenterar Handels ombudsman Mikael Segel.
En orsak är enligt Mikael Segel den spruckna LO-samordningen där tre industrifack inte ställde sig bakom de övriga LO-förbundens krav. I nästa avtalsrörelse krävs ett annat arbetssätt från fackets sida, anser han.
– Det behövs en total LO-samordning. Som det är nu tillåts arbetsgivarna dominera.

Lisbeth Jakobsson på Ellos i Borås som var med och förhandlade för Handels är trots allt nöjd med det nya avtalet.
– Det viktigaste är att vi lyckades behålla arbetstidsramen klockan 06–17, trots att arbetsgivaren ville utöka till 06–20. Skillnaden mot partihandelsavtalet är liten. Vi kan inte gå i strejk för nio kronor, säger Lisbeth Jakobsson.

Det som gör skillnaden mellan postorderavtalet och partihandelsavtalet anmärkningsvärd är att båda avtalen slutits med samma motpart, Svensk Handel. En än tuffare uppgift har Handels i pågående förhandlingar för lagerpersonal med arbetsgivarorganisationerna Almega och Livsmedelsföretagen.

Postorderavtalet med Svensk Handel gäller för omkring 800 anställda som jobbar inom postorder och e-handel.