Runt om i landet har Stadium gjort heltider till deltider. På vissa håll har man samtidigt nyanställt. Handels menar att om sportkedjan behöver skära i timmar ska det behandlas som en uppsägning av timmar på grund av arbetsbrist och då ska turordningsreglerna följas.

Så gjorde inte Stadium. I stället omorganiserade sportkedjan. Därefter erbjöds heltidsanställda antingen en tjänst på 75 procent eller ingen tjänst alls.

Nu stämmer Handels Stadium i Arbetsdomstolen. Första frågan att pröva för Arbetsdomstolen handlar om  tolv heltidsanställda som tvingats ner i tid i Örebro och i Stockholmstrakten.
– Stadium kringgår las. Vi menar att de har begått ett brott mot las. Därför stämmer vi i Arbetsdomstolen, säger Jannika Fahlander ombudsman på Handels.

Även i Umeå och Sollefteå är Handels och Stadium oense. Även här kan det bli aktuellt med stämningar i Arbetsdomstolen.
–Vi har ännu inte tagit del av stämningarna gällande Örebro och Stockholm . Så innan jag läst dem har jag inga kommentarer, säger Magnus Wåhlander, Sverigechef på Stadium.

Magnus Wåhlander har tidigare sagt till Handelsnytt att de inte bryter mot las, att omorganiseringen var nödvändig och att ambitionen inte är att heltider ska bli deltider. Men att Stadium inte får ihop bemanningen, utifrån de förutsättningar som finns i handeln i dag, med så många heltider som de haft.

Förutom att Handels vill att uppsägningarna ogiltigförklaras kräver Handels att de tolv uppsagda får ett skadestånd på 120 000 kronor vardera.

Det är inte bara Stadium som gör om heltider till deltider. Även Akademibokhandeln har gjort det. Handels har tillsammans med Akademibokhandelns arbetsgivarförening KFO beslutat att skjuta tillbaka frågan till centrala förhandlingar i avvaktan på domen i ett liknande fall på Kicks (Kicks stäms för las-brott).

Andra fall:

För och emot facklig seger

Det finns domar i Arbetsdomstolen, AD, som talar för och emot en seger i AD för Handels.

Dom som talar för: En kommun ställde ett antal fritidspedagoger inför valen: gå ner till 75 procent, var tjänstledig 25 procent under två år eller riskera ditt jobb. Facket Lärarförbundet ogiltigförklarade uppsägningarna och stämde för brott mot las. I februari i år slog AD fast att det inte fanns skälig grund för uppsägningarna och samtliga fick skadestånd. Främsta skälet var att kommunen inte utrett möjligheten till omplacering.

Dom som talar emot: Januari 2009 förlorade Handels i AD mot Din Sko. Fallet gällde en deltidare som inte fick fler timmar när en kollega slutade. I stället organiserade butiken om. Kollegans tjänst kortades och en person nyanställdes. Din Sko vann i AD. Rätten att organisera arbetet gick för rätten till fler timmar.

Förhandlingar pågår på Kicks och Polarn O. Pyret. Dom faller 13 juni respektive 20 juni.