Hannes Kantelius är precis klar med sin avhandling ”Inhyrningens logik”. Förutom intervjuer med kundföretag, företag som hyr in, och bemanningsföretag bygger avhandlingen på enkätsvar från drygt 500 uthyrda tjänstemän. Det är utifrån tjänstemännens svar som Hannes Kantelius drar slutsatsen att kompetensutveckling är en viktig faktor till om bemanningsanställda känner en trygghet i sitt arbetsliv eller inte. Men möjligheten är ofta begränsad.

– Kundföretaget vill gärna att en upplärd person stannar eller hyrs in igen. Bemanningsföretaget vill tillmötesgå behovet. Det gör det svårt att avbryta ett uppdrag för kompetensutbildning. Och på kundföretaget ges sällan mer utbildning än den inledande introduktionen, säger Hannes Kantelius.
 
– Ofta hyrs även en person in för ett specifikt arbete. Det gör att det inte finns några utvecklingsmöjligheter inom själva jobbet.

Inom Handels avtalsområden hyrs personal ofta in för att göra de enkla och många gånger monotona och tunga arbetena. Vilka förutsättningar finns för trygghet då?

– Drygt 500 tjänstemän som borde ha bra förutsättningar för att uppleva en trygghet i arbetet svarade på enkäten. Ändå visade det sig att majoriteten inte upplevde någon trygghet. Om man då jobbar inom ett område där förutsättningarna för trygghet är sämre är ju risken att det är fler som känner en otrygghet i sin anställning.

Hannes Kantelius forskning visar också på att inhyrning inte alltid ger den flexibilitet arbetsgivarna vill åt, utan att det faktiskt kan bli tvärtom.

– Flexibiliteten beror på kompetenskrav och upplärningstid. Det kan ju bli så att när någon precis är upplärd avslutas uppdraget. Nästa gång företaget hyr in kommer en ny som måste läras upp. Det är inte flexibelt. Dessutom påverkas de anställda som ska lära upp de inhyrda parallellt med sitt vanliga jobb.

Fakta

Bygger på 500 inhyrdas svar

Avhandlingen "Inhyrningens logik" bygger på dels en enkätundersökning besvarad av drygt 500 uthyrda tjänstemän, dels 65 intervjuer vid kundföretag och bemanningsföretag. Hannes Kantelius disputerar på sin avhandling den 15 juni.

LO håller nu på att sammanställa en rapport om det sociala pris som bemanningsanställda betalar. Den ska vara klar i augusti och handlar bland annat just om begränsad möjlighet till vidareutbildning och utvecklingssamtal. Men också om problem att få ihop vardagslivet.