Fredrik Wimborn som har förhandlat för de cirka 750 medlemmar i förbundet som har ABFs medarbetaravtal, som gäller alla anställda på som inte är chefer, är ganska nöjd med 2,8 i löneförhöjning.
– Märket i årets avtalsförhandlingar har ju annars varit 2,6. Vi gick in i förhandlingarna och ville ha 3,5, men under resans gång har vi förstått att det inte var möjligt.

Det genomsnittliga värdet av löneökningen utslaget på samtliga anställda som omfattas av avtalet är 682 kronor i månaden.

Avtalet innebär också en satsning på de lägst avlönade. De ABF-anställda som tjänar 22 400 kronor eller mindre på en heltid garanteras en löneökning på minst 498 kronor i månaden. Övriga heltidsanställda garanteras minst 273 kronor.

Fredrik Wimborn tycker att Handels fick igenom de flesta av sina krav, men de fick ge upp ambitionen att höja helgarvodet. I dag får den som jobbar helg inom ABF ett arvode om 610 kronor.
– Vi ville höja, arbetsgivaren ville omfördela. Resultatet blev att det står oförändrat, säger Fredrik Wimborn.
Avtalet för de ca 60 cheferna inom ABF är också klart. Även de fick 2,8 procent i löneförhöjning. Minimilönen fastställdes till 31 800