Även på Handels är man besviken och mycket kritisk till domen.
– Resultatet av domen är att lagen som skulle stärka deltidsanställdas möjlighet att få fler timmar och en bättre möjlighet att leva på sin lön visar sig tandlös, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels.

De två kvinnorna har jobbat på Kicks i tolv år. De har haft kontrakt på 28,67 timmar i veckan, men i stort jobbat 30 timmar. När en kollega slutade bad de om att få kontrakt på 30 timmar.

Det fick de inte. I stället nyanställde Kicks. Handels stämde då Kicks i Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen konstaterar att det finns en motsägelse i förarbetena till las. Å ena sidan måste arbetsgivare ta hänsyn till deltidares rätt till förtur till fler timmar. Å andra sidan innebär inte den rätten en rätt att styra hur arbetsgivaren organiserar sin verksamhet.

Arbetsdomstolen fann att Kicks inte hade kunnat behålla sin omorganisering, med tre anställda på samma arbetstid 28,67 timmar i veckan, om de gett de två deltidarna fler timmar. Därmed slog AD fast att Kicks varken brutit mot las eller kollektivavtalet.

Jannika Fahlander har mycket svårt att förstå Kicks agerande.
– Att erbjuda de två anställda, som hade lång anställningstid, ett något högre anställningsmått, hade inte kostat mycket, vare sig i bemanning eller i organisation. Kicks som arbetsgivare har skickat en tydlig signal till alla sina deltidsanställda: vill man ha fler timmar, så får man söka sig någon annanstans, säger hon.

Fakta

Regler i las och avtalLas 25 a §: En deltidsanställd arbetstagare som meddelat sin arbetsgivare att han eller hon vill arbeta fler timmar har företrädesrätt. Förutsättningarna är att arbetsgivaren har behov av arbetskraft och att den anställde har tillräckliga kvalifikationer. Företrädesrätten gäller endast till en anställning där arbetstagaren jobbar.

Detaljhandelsavtalet § 4b mom 4: Vid arbetskraftsbehov ska i första hand deltidsanställda erbjudas ett högre antal timmar.