– Jag skulle säga att handelsanställda i dag inte har någon som helst nytta av deltidares rätt till fler timmar i lagen om anställningsskydd, las. Domen i dag slog tydligt fast att arbetsgivarens rätt att organisera går före, säger Ellinor Gudmundsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd och den som företrätt Handels i Arbetsdomstolen.

Vad skulle krävas för att en deltidare skulle få rätt?
– Det kan jag inte svara på. Men möjligt skulle det vara så att det behöver finnas en ledig tjänst som är på fler timmar än den deltidaren redan har. Men det är Arbetsdomstolen som avgör ytterst, säger Ellinor Gudmundsson.

Dagens dom gör att det ser mörkt ut för heltidsanställda som tvingades ner till deltid på Akademibokhandeln, samtidigt som bokkedjan nyanställde, också det på deltid. Handels har tidigare sagt att de avvaktar Kicks-domen innan förbundet beslutar om stämning i det fallet.

Kicks-domen kan även få konsekvenser för de anställda på Stadium som tvingades ner i tid när sportkedjan omorganiserade bort heltiderna. Här gäller däremot turordningsreglerna i las och inte deltidares rätt till fler timmar. Handels har redan stämt, men ärendet har ännu inte varit uppe i AD.

I Kicks-domen görs jämförelser med domen gällande Din Sko från 2009. Även där gick arbetsgivarens rätt att organisera före en deltidares rätt till fler timmar.