Frisörföretagarna ville från början ta bort grundlönen, som också har varit en garantilön, helt. Handels ville höja den. Parterna stod långt ifrån varandra när förhandlingarna inleddes. För en dryg vecka sedan varslades det om strejk som skulle ha trätt i kraft i morgon fredag. Men nu är man överens och avtalet underskrivet.
– Det har varit tufft. Men nu känns det väldigt bra, säger Linda Palmetzhofer, som förhandlat för Handels.
Hon är särskilt nöjd med att Handels fått igenom sitt krav på en garantilön, eftersom Frisörföretagarna ville ha lönen helt provisionsbaserad.

Även Ted Gemsell, VD på frisörföretagarna, är lättad över att man sluppit strejk.
– Det hade inte gynnat någon. Under de omständigheter som varit känns det bra att vi efter långa och intensiva förhandlingar kommit fram till ett nytt avtal, säger han.

I det nya avtalet finns både en grundlön (som tidigare) och en särskild garantilön. Garantilönen, 20 689 kronor, är det minsta en frisör får, som inte tjänar någon provision över huvud taget. 

Den nya grundlönen är 18 850 kronor och provisionen har höjts till 17 procent. Och om grundlön plus provision tillsammans blir lägre än garantilönen så är det garantilönen på 20 689 kronor som betalas ut.

Löneökningen på 2,6 procent ligger i linje med vad andra avtal gett och utöver detta har även friskvårdsbidraget ökats på med 200 kronor per år från 1 300 till 1 500 kronor och avsättningen till kompetensutvecklingen ligger i det nya avtalet på 1,75 kronor per arbetat timme jämfört med 1,50 kronor som var den tidigare nivån.

Handels har också fått igenom en ändring i avtalets skrivelse angående ersättning för handledare. Tidigare stod att de som är handledare på sin arbetsplats kan få ansvarstillägg. Det är ändrat till att de ska få det. Någon summa finns dock inte fastställt i avtalet.

Handels och Frisörföretagarna har också enats om en arbetsgrupp som ska utreda de olika lönemodeller som finns inom frisöryrket, även internationellt.
– Men att ta bort garantilönen helt kommer vi aldrig att gå med på, säger Linda Palmetzhofer.