Nyligen enades Handels och Selecta om att facket ska få ta del av oorganiserades löneuppgifter inför den lokala lönefördelningen. Detta efter en förlikning gällande förra årets lönefördelning (Selecta backar).
Men när Dan Lind, klubbordförande på Selecta i Stockholm, förhandlade om årets lönehöjningar med Selecta struntade företaget i överenskommelsen.
– Jag har inte fått någon information om den överenskommelsen. Vi fick inte några uppgifter alls om de oorganiserades löner, inte ens avidentifierade. Det går inte att tolka på något annat sätt än att de motarbetar oss i facket, säger han.

Då krävde facklubben att alla anställda får samma lönehöjning.
– Medlemmarna börjar bli irriterade. De undrar varför de aldrig kan få sina lönehöjningar i tid. Och eftersom vi inte fick några löneuppgifter på de oorganiserade skulle lönefördelningen bli helt godtycklig. Men vi har ännu inte bestämt hur vi ska agera mot det faktum att vi aldrig fick ut uppgifterna, säger Dan Lind.

Selecta gick med på generell lönefördelning. Faktum är att det är just så som Selecta vill ha det i år. Det beskedet har facklubbar på flera håll i landet fått. I Falun gick klubben med på det.
– De hade bestämt sig. Då kan man förhandla hur mycket som helst. Det slutar ändå med generell fördelning. Enligt kollektivavtalet ska ju lönerna fördelas generellt vid oenighet, säger fackombudet Kent Wehrnlund.

I Skövde vill klubben förhandla. Men Selecta har bara meddelat att de kan strunta i det eftersom företaget vill ha generell lönefördelning.
I Malmö ställdes klubben mer eller mindre inför ett ultimatum – acceptera generell fördelning och få lönehöjningen nu eller vänta tills i höst.
– Medlemmarna ville ha pengarna nu. Så vi gick med på generell fördelning, säger Robert Butler, skyddsombud i Malmö.

John Haatja, avtalssekreterare på Handels, är bekymrad.
– Det är väldigt olyckligt att man på Selecta raserar det system för löneförhandling som byggts upp av parterna. Och att inte lämna ut även oorganiserades löneuppgifter strider även mot överenskommelsen vi gjort. Det går att lämna ut dessa avidentifierade. Jag tycker Selecta ska vända sig till Svensk Handel för att få bättre råd, säger han.

Klubbarna känner inte till att en överenskommelse om att lämna ut oorganiserades löneuppgifter gjorts. Hur ser du på det?
– Överenskommelsen finns inte i skrift. Men vi har diskuterat med Svensk Handel som är Selectas medlemsorganisation hur vi ska lösa frågor om oorganiserades löneuppgifter. Detta är ju inte ett problem bara på Selecta. Vi har sagt så att oorganiserades löneuppgifter ska lämnas ut, avidentifierade. Men även enligt kollektivavtalet ska facket få underlag för lönefördelningen så i sak är detta ingenting nytt. Klubbarna har rätt att begära uppgifter och bör göra det. Gör inte Selecta det bör de vända sig till Svensk Handel för bättre råd, säger John Haataja.

Fakta:

Lönesystem i avtal och lokalt
Förutom det system för lönefördelning som finns i kollektivavtalet, i detta fall partihandelsavtalet, har företagen möjlighet att tillsammans med facket göra egna system för hur lönerna på arbetsplatsen ska fördelas.

Selecta och Handels var överens om ett sådant system, men Selecta sa sedan upp detta. I dagsläget finns alltså inget lokalt lönesystem på Selecta.