– Selecta och Handels har inte kunnat komma överens om den individuella fördelningen under flera år. I år har vi gått in i förhandlingarna med att vi vill fördela löneutrymmet generellt för att undvika en långdragen process i vilken parterna inte kommer överens om vilka principer som ska gälla för lönesättning.
Selectas ambition är att bli klara så att våra medarbetare erhåller sina nya löner innan de går på semester, svarar Anneli Gardelius, personalchef på Selecta i ett mejl.
   
Hon skriver också att de fackliga företrädare som vill förhandla får det.

Kommer Selecta lämnat ut uppgifter om oorganiserade?  
– Om de fackliga företrädarna behöver information erhåller de den information de har rätt till enligt kollektivavtalet.

Hur ser Selecta på att de fackliga företrädare som velat förhandla mötts av ett svar som ”det är ingen idé” vi vill ända ha en generell fördelning?  
– Selecta förhandlar med de fackliga företrädare som vill föra en dialog om hur löneutrymmet ska fördelas.