De anställda på ägg- och ostföretagen fick i de nya avtalen 665 kronor i månaden i löneförhöjning per heltidsanställd och månad. Hälften fördelas generellt och hälften lokalt. Lägstalönerna höjdes också de med 532 kronor i månaden.

Glasslageranställda fick 688 i kronor löneökning per heltidsanställd och månad varav 344 fördelas generellt och 334 lokalt.

För samtliga tre grupper förlängs föräldralönen med en månad. Även semesterlönegarantin höjdes med 33 kronor. Men för de glasslageranställda sänktes semestersersättningen från 13,2 till 13, 0 procent.  

Avtalen berör drygt 240 medlemmar i Handels.