Handels har tillsammans med IF metall, Kommunal, Fastighets, Seko, GS och Hotell- och Restaurang tecknat avtal med Almega Samhallsföretagen om de sammanlagt 20 000 medlemmarna som jobbar för Samhall. Cirka 500 av dem är Handelsmedlemmar.

Från fackets sida är man nöjda med uppgörelsen som gav 2,6 procent i lönehöjning. I avtalet ingår också ett löneskydd för dem som återvänder till Samhall efter att ha prövat på arbete hos en annan arbetsgivare.