I januari stämde Handels en optikerbutik i Helsingborg för att de nekat en anställd ledigt för religiösa möten, vilket hon tidigare haft. Kvinnan är med i Jehovas Vittnen och mötena är enligt henne mycket viktiga för trosutövandet.

Enligt både den anställde och hennes tidigare chef skulle hennes schema läggas så att hon inte behövde missa möten. Handels menade också att arbetsgivaren diskriminerat kvinnan i samband med att hennes schema lades om. Arbetsgivaren håller inte med och hävdar dessutom att Handels aldrig förhandlat med dem om diskriminering innan de stämde.

Handels har lagt ett så kallat tolkningsföreträde som innebär att kvinnan under rättsprocessens gång kan fortsätta att vara ledig när församlingen har möten. Arbetsgivaren stämde i sin tur Handels. De menade att tolkningsföreträdet lagts mot bättre vetande och att domstolen skulle besluta att det inte skulle tillämpas. Domstolen har dock bestämt att tolkningsföreträdet ska gälla tills dom har fallit.
– De är ju ganska anmärkningsvärt att arbetsgivaren hävdar att tolkningsföreträdet är lagt mot bättre vetande trots att vi faktiskt har ett intyg om ledigheten från före detta butikschefen, säger kvinnans juridiska ombud på LO-TCO rättsskydd.  

Ärendet i sin helhet tas troligen upp i Arbetsdomstolen under hösten.