Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män visar att kvinnors löner förra året var 85,9 procent av mäns. Löneskillnaden mellan könen var alltså 14,1 procent. Skillnaden beror främst på att kvinnor och män har olika yrken. Tar man hänsyn till skillnader i yrke, utbildning, arbetstid med mera så krymper skillnaden till 5,9 procent.

För arbetare i privat sektor, dit de flesta av Handels medlemmar räknas, är den oförklarade löneskillnaden 7,2 procent. Den har minskat en gnutta sedan i fjol, och sedan 2005 är det i denna grupp som klyftan minskat mest – med 1,1 procentenheter.

Medlingsinstitutets statistiker John Ekberg kan inte säga något om orsaken till att utjämningen går snabbast just inom LO-yrkena i privat sektor. Handels förbundsekonom Stefan Carlén är desto mer övertygad:
– Det är en effekt av de jämställdhetspotter som LO använt i centrala avtalsförhandlingar ända sedan år 2000, säger han.
Jämställdhetspotterna är LO-förbundens försök att avtalsvägen utjämna löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade sektorer, till exempel mellan industrin och handeln.
 – Vi ser också i vår egen statistik att det är en metod som fungerar.
Det behövs fortsatta satsningar av den typen för att göra lönerna än mer jämställda, säger Stefan Carlén.

Enligt Medlingsinstitutet beror minskningen av löneskillnaderna bland annat på att arbetsmarknaden blivit något mindre könsuppdelad, det vill säga att fler män har traditionella kvinnoyrken och tvärtom. En annan orsak är att allt fler kvinnor blir chefer.

Genomsnittslönen 2011 var 29 000 kronor i månaden för en heltidstjänst. Kvinnliga arbetare i privat sektor är den lägst avlönade gruppen med 22 700 kronor.
Om man tittar på inkomst i stället för lön blir skillnaderna mellan kvinnor och män betydligt större, eftersom fler kvinnor arbetar deltid. Bland privatanställda arbetare är enligt en tidigare rapport från Medlingsinstitutet kvinnors inkomst knappt 70 procent av mäns.

Medlingsinstitutet

Analyserar jämställda löner

Det statliga Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetskonflikter och sköter Sveriges officiella lönestatistik.

Till institutets uppgifter hör att studera och analysera löner ur ett jämställdhetsperspektiv.

Sedan 2009 publicerar institutet en årlig rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män.

Läs rapporten på Medlingsinstitutets webbplats