Det var i april 2011 som det ska ha försvunnit kött från så kallade rullburar vid utlastningen på Serveras lager. Under hösten avskedades två personer som anklagades av arbetsgivaren för att ha stulit köttet. De båda männen hade då varit anställda på lagret i sju respektive drygt tre år.

Handels ansåg att de båda var oskyldiga och valde därför att stämma Servera R &S Aktiebolag för bland annat brott mot las. Under tiden pågick också en polisutredning i ärendet som senare lades ned.

Nu har Handels och Servera nått en överenskommelse och de båda männen är tillbaka på sina jobb. Huruvida de båda anställda utöver det fått någon ersättning vill inte deras juridiska ombud på LO-TCO Rättsskydd, Henrik Ask, uttala sig.
– Det är mellan parterna, säger han.