David trivdes på jobbet på Icas lager i Kallhäll utanför Stockholm. Timlönen var hygglig och gemenskapen god – åtminstone med de andra studenterna som också var inhyrda via bemanningsföretaget Proffice.

När det var full rulle på varuplocket fick alla hugga i så svetten rann. Men när arbetsbördan lättat hände det ofta att chefen skickade hem flera inhyrda, trots att det var timmar kvar av arbetspasset.
– Då gick man miste om både lön och ob-ersättning för de sista timmarna, säger David.
Det var också vanligt att chefen från Proffce ringde strax innan David skulle gå till jobbet och bokade av hans arbetspass. Då fick han ingen lön alls.

Detta var de inhyrdas vardag tills en arbetskamrat till David i höstas vände sig till Handels och frågade om det verkligen får gå till så. Absolut inte, blev svaret från ombudsmannen Fredrik Ståhlberg. All utbokad tid ska man få betalt för, enligt bemanningsavtalet.
– Att jobba med flytande slutpunkt är flexibilitet in absurdum. De anställda blir inte daglönare utan minutlönare! säger Fredrik Ståhlberg.

Kamraten värvade David och flera andra till facket, och Fredrik Ståhlberg förhandlade med Proffice. Företaget har nu lovat sluta skicka hem inhyrda utan lön och boka av planerade arbetspass.
– Det har blivit mycket bättre. Men under två års tid har jag förlorat 150 000 kronor på hemskickningar och sena avbokningar, säger David.

Ledningen för Proffice uppger sig vara nöjd.
– Den lokala diskussionen är löst och vi har ett konstruktivt samarbete med Handels, kommenterar presschefen Maria Uggla i mejl till Handelsnytt.

Innan Davids kollega tog tag i frågan hade knappast någon av Proffice-studenterna hört talas om bemanningsavtalet, hävdar han. Handels klubbordförande på Icalagret, Jonathon Clarke, säger att alla Profficeanställda får facklig introduktion och informeras om vart de kan vända sig om de får problem. Det fackliga arbetet försvåras dock av att de inhyrda har en annan arbetsgivare, med ett kollektivavtal mellan Proffice och IF Metall.
– Det skulle vara mycket lättare om vi i den lokala Handelsklubben fick rätt att förhandla för Proffice anställda, säger Jonathon Clarke.

David, som i verkligheten heter något annat, konstaterar att priset kan bli högt för den som vågar peka på missförhållanden och hävda de anställdas rätt.
– Min kollega som slog larm till facket får inga nya uppdrag sedan dess.

Facklig policy

Så vill Handels
ge bättre villkor

Handels har en rad dokument och arbetssätt för att garantera lika villkor mellan egen och inhyrd personal:

Värva inhyrda till facket och informera dem om deras rättigheter.

Handels policy för bemanningsbranschen betonar vikten av värva medlemmar och utse förtroendevalda på bemanningsföretagen, och att bevaka att löner och villkor följer kollektivavtalet.

Checklistor, argumentsamlingar och utbildning ska hjälpa förtroendevalda att ställa krav.

En branschgrupp inom Handels ska bevaka bemanningsbranschen och utveckla fackets arbetssätt.

Specialiserade ombudsmän ska ta hand om inhyrningsfrågorna.

Lageravtalen som träffats i vår innehåller en ny paragraf om inhyrning. Innan bemanningsföretag anlitas ska fack och företag förhandla om en rad punkter. Facket har bland annat chans att påverka hur de inhyrdas lön beräknas, och se till att de får facklig introduktion när de börjar.

Bemanningsavtalets grundprincip är lika villkor för inhyrd och anställd personal. I förhandlingarna om ett nytt bemanningsavtal vill LO-facken göra ändringar för att bättre uppfylla syftet. Det gäller till exempel sättet att beräkna lön för bemanningsföretagens anställda.

Samverkan med andra förbund inom LO ska utvecklas.