Henrik BäckströmHur tycker du att tillämpningen av bemanningsavtalet lever upp till principen om likvärdiga villkor för inhyrda och anställda?
– Det är ett ungt avtal som innehåller utmaningar. Vi som arbetsgivarpart har 14 motparter, och avtalet är beroende av vilket avtal som gäller på kundarbetsplatsen. Men uppstår problem försöker vi lösa dem i god anda.

Hur ser du på att många anställda i bemanningsföretag tycks tveka att hävda sin rätt av rädsla för att inte få nya uppdrag?
– I vår enkät till 4 000 anställda ser vi inga sådana mönster. Om det förekommer är det inte specifikt för bemanningsbranschen.

Hur ser bemanningsföretagen på att anställda organiserar sig fackligt?
– Positivt, vi vill ha motparter som är insatta i branschen. Men många LO-fack jobbar i huvudsak för sina medlemmar på kundföretagen. De borde hitta nya modeller för vår del av arbetslivet.