– Ett stort bakslag. Anställda kan inte längre känna sig trygga och skyddade trots lång anställningstid och turordningsregler, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels.

I dag föll domen från Arbetsdomstolen, AD. Den handlar om en anställd på barnklädeskedjan Polarn O. Pyret i Halmstad. Förra året behövde butikens timantal minskas med drygt två timmar per vecka. Det löste man genom att minska den anställdes arbetstid från 35 timmar i veckan till 25, medan kollegan som varit anställd kortare tid ökade sin arbetstid från drygt 7 till 15 timmar.

Handels tyckte att neddragningen bara skulle gjorts på den sist anställda enligt turordningsregeln och stämde Polarn O. Pyret i AD. Domstolen gick dock på företagets linje.
– Det är nedslående att företagsledningsrätten väger tyngre än anställningsskyddet, säger Malin Wulkan, jurist på LO-TCO Rättsskydd som drev ärendet för Handels.
Men hon tycker att man ska vara försiktig med att dra några långtgående slutsatser av domen.
– Det är en liten butik och det finns inga andra inom den kedjan i närheten. Det är inte säkert att de kunnat göra så annars.

Syftet med att jämna ut de två tjänsterna i timmar var enligt Polarn O. Pyret bland annat att båda anställda skulle kunna få ett ansvarsområde och kompetensen fördelas bättre.
– Naturligtvis tycker vi att det är bra att domen visar att arbetsgivare har rätt att organisera arbetet på ett företagsekonomiskt rimligt sätt. Men vi kommer inte helt plötsligt att göra det här på bred front. Vi gör omorganisationer om vi måste, men den här situationen finns inte i alla butiker, säger Polarn O. Pyrets vd Maria Öqvist.

Handels ska nu betala företagets rättegångskostnader på nära 198 000 kronor.

Deltidsdomar i AD

Handels har förlorat tidigare

• Nyligen kom en liknande AD-dom om Kicks. Ärendet handlade om två anställda som vardera hade 28,67 timmar i veckan. När en kollega slutade ville de komma upp till 30. I stället anställde Kicks en ny. Företaget fick rätt i AD.

• En dom från 2009 rör en anställd på Din Sko. Hon hade 24 timmar i veckan på schemat. När en kollega på 30 timmar sa upp sig ville hon få sex timmar extra. Men timmarna gick till två andra, trots att de jobbat kortare tid och inte var mer kompetenta, enligt Handels. AD gav Din Sko rätt.

• AD menar att en arbetsgivare inte måste inrätta eller behålla en tjänst för att deltidare ska få mer arbetstid. Arbetsgivarens rätt att organisera arbetet går före deltidarens rätt till fler timmar, vilken regleras i lagen om anställningsskydd och kollektivavtal.

 Handels stämde nyligen Stadium i ett liknande ärende, vilket kommer att behandlas av AD. Dagens dom är vägledande för om facket också ska stämma Akademibokhandeln, som gjort om heltider till deltider i flera butiker.