I januari sa Stadsmissionen i Stockholm upp deltaljhandelsavtalet med Handels. I stället ville de ha vård- och omsorgsavtalet som övriga medarbetarna har. Det avtalet, som är tecknat med Kommunal, har betydligt lägre ob än Handels avtal. Stockholms Stadsmissions verksamhetschef Janna Hellerup Ulvselius förklarade avtalsbytet med att de anställda mera är handledare åt människor som arbetstränar eller rehabiliteras än de är säljare. Det höll Handels inte med om och Kommunal höll med Handels. I slutet av mars när Handels avtal löpte ut fanns det risk för varsel om strejk.

Men nu är Handels och Stockholms Stadsmissions arbetsgivarorganisation Arbetsgivaralliansen överens om att försöka ta fram ett eget avtal för butiksanställda på Stadsmissionen – som också ska gälla butiksanställda på andra ideella organisationers second hand-butiker. Förutsatt att organisationen är medlem i Arbetsgivaralliansen. 

Medan förhandlingarna pågår gäller vård- och omsorgsavtalet på Stockholms Stadsmission istället för Handels detaljhandelsavtal. Men parterna diskuterar hur de anställda ska kunna kompenseras.  
– De anställda ska inte förlora någonting under tiden som vi ser över hur ett avtal för de anställda i Stadsmissionens butiker ska se ut, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels.

Handels och Arbetsgivaralliansen har inlett samtal och ska fortsätta att träffas under hösten.
– Det kan bli så att vi gör ett tillägg till vård- och omsorgsavtalet eller att vi tar fram ett helt nytt avtal, säger Lars Dicander, förhandlingsledare på Arbetsgivaralliansen som bland annat organiserar ideella föreningar och trossamfund.

Skillnader i avtal

Bättre ob med Handels avtal

Deltaljhandelsavtalet och vård- och omssorgsavtalet skiljer sig åt. Framför allt är det ob:n som är olika. Handels avtal ger dubbelt så hög ob som vård- och omsorgsavtalet. Vård- och omsorg avtalet har däremot generösare semester och föräldraledighet.

Innan Handels detaljhandelsavtal sades upp hade några anställda på Stockholms stadsmission inte ob enligt avtal. I stället jobbade de färre timmar. Andra hade ob enligt avtalet.

Fakta:

Säljer skänkta kläder

Stockholms stadsmission är en ideell förening som bedriver verksamheter för hemlösa, missbrukare, barn, ungdomar och äldre. De bedriver även second hand butiker, där skänkta prylar och kläder säljs.

Stockholms Stadsmission har 70 anställda och 9 butiker. I Stockholm har deltaljhandelsavtalet gällt för de butiksanställda. I övriga landet har majoriteten vård- och omsorgsavtalet. Någon har Svenska Kyrkans avtal. Stadsmissionen finns i Linköping, Västerås, Uppsala, Göteborg, Skåne (Malmö, Lund, Kristianstad, Helsingborg och Trelleborg) och Kalmar. Alla driver second hand-butiker. Det nya avtalet som parterna ska försöka ta fram ska gälla i hela landet.