Regeringen har föreslagit en ny lag som ska ge inhyrda samma arbets- och anställningsvillkor som andra anställda. Frågan om reglering av inhyrning tas inte upp i lagen utan lämnas åt fack och arbetsgivare. Det betyder att exempelvis Handels krav om att företag ska förhandla med facket innan de anlitar ett bemanningsföretag inte strider mot den nya lagen, lagen om uthyrning av arbetstagare.

Bakgrunden till den nya lagen är EU:s bemanningsdirektiv. Och enligt Henrik Bäckström, vd för arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen, kan Handels krav som de också fick in i kollektivavtalen med Svensk Handel och Almega strida mot EU:s intentioner med bemanningsdirektivet. Det påpekade Almega i senaste avtalsrörelsen.
– Allmänintresse, skydd för inhyrdas hälsa och säkerhet, är det enda som enligt direktivet kan motivera begränsningar i möjligheten att hyra in. Det är frågan om regleringskrav, som exempelvis det som Handels fått igenom, är av allmänintresse. Det kan mycket väl bli så att någon aktör kommer begära att detta prövas i EU-domstolen. Precis som man gjorde med Laval, säger Henrik Bäckström.

Handels håller inte med om att förhandling med facket vid anlitning av bemanningsföretag strider mot bemanningsdirektivet. Handels är inte heller särskilt oroligt för vad en prövning i EU-domstolen kan ge för resultat.
– Jag har väldigt svårt att se att EU skulle gå på en annan linje än den bedömning som regeringens utredare gjort, och som även regeringen nu gjort i sitt lagförslag. Att förhandlingar med fack ska göras är just för att säkerställa att bemanningsanställda får samma rättigheter som kundföretagets anställda. Henrik Bäckström pratar om företagens allmänintresse, inte de inhyrdas, säger John Haataja, förhandlingschef på Handels.

Även frågan om en bortre gräns för hur länge ett bemanningsföretag kan anlitas lämnas åt fack och arbetsgivare och tas inte upp i lagförslaget. Det har fackförbunden kritiserat.

Fakta:

Regleringar i Handels avtal

Sedan tidigare gäller att arbetsgivare som vill anlita ett bemanningsföretag i mer än fem veckor, samtidigt som det finns uppsagda med återanställningsrätt enligt las, ska förhandla med facket.

I avtalsrörelsen 2012 fick Handels igenom att arbetsgivare ska förhandla varje gång ett bemanningsföretag anlitas. Förhandlingarna ska bland annat gälla lön och hur inhyrda ska introduceras. Inhyrningen ska också utvärderas. Dessutom ska endast bemanningsföretag med kollektivavtal användas.

Laval: 2004 försatte Byggnads det lettiska bolaget Laval i blockad eftersom företaget, enligt facket, vägrat träffa avtal. Företaget hävdade att ett avtal fanns och efter att ha förlorat i Arbetsdomstolen gick de vidare till EU-domstolen.

Bakgrund

Lång väntan på ny lag

2008 kom EU:s krav på att ett bemanningsdirektiv skulle införas i medlemsländerna. Direktivet skulle ha införts i lag eller i tillägg till lag senast 5 december 2010.  
I januari 2011 presenterade den statliga utredningen sitt förslag på en ny lag.
I juni i år hotade EU-kommissionen att dra Sverige inför domstol eftersom direktivet ännu inte var infört.
I juli presenterade regeringen sitt lagförslag.

Den nya lagen, lagen om uthyrning av arbetstagare, kan börja gälla den 1 januari 2013. Framför allt är det de 10 procent av de bemanningsanställda som i dag arbetar på ställen som saknar kollektivavtal som berörs av den nya lagen.