Heltidsanställda på Stadium har fått välja mellan att gå ner i tid till 75 procent eller förlora jobbet helt. Omgörning av heltider till deltider har gjorts i hela landet och i början av juni stämde Handels Stadium i Stockholmstrakten och i Örebro (Stadium stäms i AD). Totalt rörde det sig om tolv anställda.

En av de berörda, Jonas Sjöström, säger till Handelsnytt att det känns konstigt att det inte skulle kunna gå att vinna i Arbetsdomstolen, att företag ska kunna göra som Stadium gjort.
– Men jag har slutat. När vi fick gå ner i tid började jag söka andra jobb. Jag känner fyra andra som också sagt upp sig.

Den 28 juni, kort efter att Polarn O Pyret och Kicks-domarna kommit (Deltidare förlorade i AD och Facket förlorade igen) drog Handels tillbaka sin stämning.

– Stadiums fall liknar Kicks och Polarn O Pyret. När vi såg hur domstolen resonerade i dessa fall gjorde vi bedömningen att det, utifrån rättsläget i dag, inte skulle gå att vinna. Därför drog vi tillbaka stämningarna, säger John Haataja, avtalssekreterare på Handels.

Frågan för Handels är nu hur de ska gå vidare.

– Vi kommer att analysera detta. Hur kan vi driva frågan i kollektivavtalen? Men också, då det är en las-fråga, genom att påverka lagstiftningen. Men i första hand är det en avtalsfråga, säger John Haataja.