Coopbutiken i Västra skogen utanför Stockholm skulle dra ner på personal och omorganisera. Fadime Kuzey som jobbat längst av alla fick sluta.

Hon hade en skada i armen och handen efter många års kassaarbete, och kunde inte lyfta eller dra tungt. Hon jobbade halvtid med anpassade uppgifter. Mest i kassan, men också med att packa upp lätta varor.
– Okej om jag fick sluta för att jag gjort något olagligt, men jag har en funktionsnedsättning. Har vi inte en plats någonstans? säger Fadime Kuzey som är arbetslös i dag.

Handels stämde Coop i Arbetsdomstolen, men förlorade. Facket ser domen som en del i en trend på arbetsmarknaden.
– Arbetsgivare kan använda omorganisation som täckmantel för att komma undan allt ansvar. Lagen urholkas. Domen befäster det, säger Susanna Gideonsson, Handels förste vice ordförande.

Facket tycker att Fadime Kuzey skulle fått arbetshjälpmedel för att klara av tyngre uppgifter. Om inte, skulle hon ha flyttats till en butik där hon kunde jobba i självskanningskassa eller med spel. Man menar att Coop brutit mot turordningen, som säger att den med längst anställningstid ska sägas upp sist.
– Det är märkligt att en arbetsgivare med 7 000 anställda inte kan ha kvar en anställd med det ringa funktionshindret. Jag tror inte att Coop eller andra arbetsgivare börjar sparka ut funktionshindrade nu, men vid arbetsbrist finns en risk att de lättare blir uppsagda, säger Handels ombudsman Thomas Holm.

Coop menar att de inte kunde ha kvar kvinnans anpassade tjänst med butikens tightare bemanning. Alla måste kunna rotera mellan kassa och golv, kollegorna ska inte behöva göra allt tungt arbete. Det fanns inga andra hjälpmedel, inte heller något ledigt passande jobb, menar Coop.
– Arbetsgivare har ett långtgående ansvar i rehabärenden, men någonstans finns en gräns, säger Sven Rosqvist, förbundsjurist på arbetsgivarföreningen KFO och Coops ombud.

Att dra några generella slutsatser av domen vill han inte.
– Varje fall är unikt och rehabärenden innehåller ofta en mängd svårbedömda frågor. Domstol är inte det bästa sättet att avgöra tvisterna på, lagen blir gärna fyrkantig när den ska tillämpas på ett enskilt ärende. Jag skulle påstå att KFO, Coop och Handels är duktiga på att förhandla fram lösningar, men denna gång lyckades inte parterna nå ända fram.

Fakta

Måste vara jämförbar 

Diskrimineringslagen:
För att en person
med funktionshinder ska anses direkt diskriminerad ska den vara i en "jämförbar situation" med en person utan ett hinder.
Därför måste arbetsgivaren erbjuda skäligt stöd, som hjälpmedel eller andra arbetsuppgifter.
Om den anställde fortfarande inte är i en jämförbar situation, är den heller inte diskriminerad.

Lagen om anställningsskydd:
Vid uppsägning
har den med längst anställningstid förtur att få stanna.
Kan en anställd bara genom omplacering vara kvar, måste den ha tillräckliga kvalifikationer.