– Vi gör avtalsbevakningar kontinuerligt. Men antalet förfrågningar som rör arbetstillstånd ökade rejält 2010, 2011. Därför tar vi nu ett större grepp på just detta, säger Eva Gynning som är projektledare för integrationsprojektet och ombudsman på Handels i Stockholm.

50 arbetsplatser som har anställda som fått arbetstillstånd beviljade av Migrationsverket ska Stockholmsavdelningen besöka. För att Migrationsverket ska bevilja en person utanför EU arbetstillstånd i Sverige ska arbetsgivaren intyga att lönen är avtalsenlig och att försäkringar är tecknade för den anställde. Arbetsgivaren ska skicka in en blankett där facket får säga sitt om arbetsvillkoren. Vad som händer sen är det ingen som riktigt vet. Det kan se bra ut på pappret men hur ser det verkliga arbetsvillkoret ut? Var det en skenanställning? Migrationsverket kontrollerar inte att arbetsgivaren lever upp till det som intygas.

På Handels i Stockholm känns det inte bra i magen.
– Allt ska gå så fort. Arbetsgivaren vill helst inte lyssna, bara skriva under kollektivavtalet. Det känns som att det liksom inte spelar någon roll vad som står. De känns som att de inte tänker följa det ändå, säger Britt-Marie Grönberg, verksamhetsassistent på Handels i Stockholm och får medhåll av kollegorna Yvonne Österlund och Anette Wikberger.

Oron i magen handlar om att de ska finna det som Hotell- och restaurangfacket fann förra året.  De granskade 54 arbetsplatser. På majoriteten av ställena bröts antingen avtal eller lag. Oftast handlade det om för låga löner, men också om felaktig arbetstid, semesterersättning och ob.

På Handels i Stockholm är det verksamhetsassistenterna som tar emot och svarar Migrationsverket.
– Ibland kan vi få 10 förfrågningar om dagen. Men det rör sig om ungefär 15 till 20 förfrågningar i veckan, säger Anette Wikberger.

Har en arbetsgivare inte avtal avråder facket Migrationsverket från att bevilja arbetstillstånd. På Handels i Stockholm är uppfattning är att Migrationsverket oftast följer deras råd.  Vid ett avslag händer det att personen som söker arbetstillstånd kommer till avdelningen och vädjar: ”Snälla skriv under annars utvisas jag. Min arbetsgivare är jättesnäll”.
– Det är tufft och tar på krafterna. Men vi kan ju inte gå med på att de jobbar för skitlöner. Det blir ju lönedumpning. Om nu arbetsgivaren är så snäll, kan han väl teckna avtal och ge rätt lön, semesterersättning och försäkringar, säger Britt-Marie Grönberg.

Erfarenheten från Hotell- och restaurangfackets kartläggning förra året är också att har en på arbetsplatsen dåliga villkor har de andra det också.

Ett av de stora problemen är att de anställda inte vågar säga emot själva. Gör de det riskerar de att utvisas. Därför är de också sällan med i facket.
– I regel är det via medlemmar som vi får reda på om någonting inte står rätt till på arbetsplatsen. Genom att vara ute hoppas vi kunna nå dem, värva dem och informera dem om deras rättigheter, säger Eva Gynning, projektansvarig och ombudsman på Handels i Stockholm.

Bakgrund

Krav för att få arbetstillståndVillkoren skärptes i år, just för att förhindra skenanställningar och utnyttjande av anställda. Skärpningen innebär att nystartade verksamheter samt arbetsgivare inom bland annat handeln ska redovisa hur företaget klarar av att garantera lön för personen som söker arbetstillstånd. Har arbetsgivaren tidigare anställt personer som kommer från länder utanför Eu ska även dokumentation av utbetala löner skickas in.

Sedan tidigare
ska arbetsgivaren intyga att anställningsvillkoren som lägst är i nivå med svenska kollektivavtal. Arbetsgivaren ska också ha gett den fackliga organisationen tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. Yttrandet ska skickas in till Migrationsverket.

Arbetstillstånd söks i regel utanför Sverige. Asylsökande eller studenter kan söka i Sverige. För jobb över tre månader ges även ett uppehållstillstånd, som är knytet till anställningstiden. Efter fyra år kan permanent uppehållstillstånd ges.

Fakta

Ska besöka 50 arbetsplatser

Stockholmsavdelningens integrationsprojekt påbörjades 3 september. Två personer ska besöka 50 arbetsplatser som har anställda som kommer från länder utanför EU och som fått arbetstillstånd beviljat av Migrationsverket. Projektet ska vara klart 30 oktober.

Tidigare var det arbetsförmedlingen som avgjorde om det fanns ett behov av arbetskraft som kommer utanför EU. Sedan 2008 är det arbetsgivaren som avgör det.