AD säger att det är ok att företaget anställer flera personer på färre timmar – istället för att ge fler timmar till redan anställda.Därför har Handels dragit tillbaka stämningen mot Stadium som på bred front driver igenom en omvandling av heltider till deltider. Och det är ingen idé att ens fundera över att stämma jättekedjan Akademibokhandeln, som också omvandlar heltider till deltider över hela landet.

Frågan om rätten att få ett heltidsjobb, som man kan försörja sig på finns ju inte bara i handeln. Så är det även i den offentliga sektorn, i kommuner och landsting. Skillnaden är att här styr politiker och då går det att bestämma sig för att det är heltid som gäller: som röd-gröna Nynäshamns kommun gjorde, eller landstinget i Dalarna.

I handeln är det framför allt företagens vinstintressen som styr. Och är det några som ska bestämma sig så är det parterna på central nivå, fack och arbetsgivare, som ska komma överens. Men det går väldigt trögt. Även om den goda viljan finns så händer det i praktiken ingenting.

Konkurrensen mellan företagen är stenhård. Alla vet till exempel hur illa ställt det är i bokbranschen, hur svårt det är att få lönsamhet när näthandeln tar allt större andel. Även i sporthandeln är konkurrensen stenhård, nya stora kedjor kommer ideligen, vilket sätter press på de gamla.

Och företagen gör förstås sitt yttersta för att nå vinst på kort sikt – till exempel genom att omvandla heltider till deltider som Stadium och Akademibokhandeln gör.

Men deltidsanställda Marie Svensson i Karlshamn, hon är övertygad om att arbetsgivaren är förloraren. ”När man inte blir tagen på allvar tycker man inte att det är roligt. Man blir bitter. Den som jobbar fler timmar blir mer delaktig.” konstaterar hon. Och när alla pratar om bästa service och kundbemötande är det verkligen något för företagen att tänka på. Det lönar sig att få anställda som känner sig delaktiga, som kan försörja sig på jobbet och ser det som något att satsa på.
Helt omöjligt att påverka företagen är det förstås inte. Tryggheten på arbetsmarknaden regleras ju av lagar också, inte bara avtal. Att Lagen om anställningsskydd, las, är satt ur spel, visar dock AD:s domar. Och det går att stärka rätten till heltid i las, bara man vill. Vi frågade partierna vad de tycker. Svaren visar att det är skrämmande få som inser hur stort problemet med ofrivillig deltid är.