– Man känner sig hjälplös.
Marie Svensson arbetar runt 26 timmar i veckan på Coop Forum i Karlshamn. Hon är en av många inom handeln som vill ha fler timmar. Uppfattningen att det är relativt kört delar hon med flera av kollegorna. Ändå blir de förvånade av sommarens domar.
– Det är inte klokt. Vad har man nu för skydd? säger Agnetha Ströberg.
– Lagen behöver ändras, säger Alexander Lindblom.

I Marie Svenssons fall finns möjligheten till mer tid inom räckhåll. På kosmetikavdelningen ska en fast anställd sluta och Marie Svensson kan få den tjänsten. Det jobbar i alla fall fackklubben för. Men arbetsgivaren verkar inte vilja ge henne tjänstens alla timmar.
– De ska ju alltid spara timmar, du vet, säger Linda Johansson.

Kith Broberg suckar. Hon har jobbat länge inom handel. Aldrig heltid. På Coop Forum i Karlshamn har hon varit i fem år. I dag har hon runt 28 timmar i veckan. Något hon tjatat sig till.  Hon minns när hon inte ens hade det.
– Det gick inte att planera någonting. Ringde de var det bara att släppa allt och åka in. Ingen vill ha det så.
– För att inte säga hur det påverkar ekonomin, pensionen och yrkesstatusen, fyller klubbordförande Linda Johansson i.

Tony Blomqvist kom in via en praktikplats, för fyra år sedan. Han jobbar runt 26 timmar i veckan. Får han inte mer vet han inte om han blir kvar.

Linda Johansson, Agneta Ströberg, Kith Broberg, Tony Blomqvist, Alexander Lindblom och Marie Svensson. Alla har de hört argumentet ”fler huvuden” till leda.
– Ett svepskäl, säger de.

Marie Svensson är övertygad om att det trots allt är arbetsgivaren som är förloraren.
– När man inte blir tagen på allvar tycker man inte det är roligt. Man blir bitter. Den som jobbar fler timmar blir mer delaktig. Det är jätteviktigt. Jag har så mycket mer att ge!

Att det inte skulle finnas timmar har de svårt att se.
– Vi tar in extra hela tiden och alla vill verkligen inte ha heltid. Vi pratar om 30 till 35 timmar i veckan, säger de.

Stormarknadschefen Conny Berg försäkrar att de i första hand försöker ge deltidare timmar i stället för att ta in extra.

– Vi har kartlagt hur det ser ut hos oss. Runt 37 procent vill ha fler timmar, men vi har en relativt liten del timmar som ligger på extra personal. Jag ser fram emot resultatet av heltidsgruppens testbutiker. Det arbetet följer jag noga, och så är Linda på mig när deltidare ska ha förtur till timmar.

Linda Johansson menar att arbetsgivare måste tänka om.
– Titta på helheten. Hur kan vi göra i stället? Nu görs allt på slentrian. Jag är på dem om detta.

Bakgrund

Tre fall som blivit viktiga för nuläget

Din Sko: En deltidare, Marielle Lindelöf, bad om fler timmar när en kollega slutade 2009. Det fick hon inte. I stället fick två andra timmarna, trots att de jobbat kortare tid.
Hur gick det sedan? I dag har hon bytt arbetsplats och jobbar heltid. "Jag har hittat en av få arbetsgivare som bara ger heltid",säger hon i dag.

Kicks:Två deltidsanställda, Pia Nordström och Maud Carlsson, bad om fler timmar när en kollega slutade. De fick de inte. I stället omorganiserade Kicks tjänster och en person nyanställdes.
Hur gick det sedan? De två kvinnorna jobbar kvar på Kicks.

Polarn O. Pyret: En butik minskade den totala arbetstiden med två timmar. En kvinna fick sin deltid nedskuren med tio timmar. En kollega som inte jobbat lika länge fick "hennes" timmar. Syftet med att flytta runt timmarna var enligt företaget att jämna ut tjänsterna.
Hur gick det sedan? Kvinnan på Polarn O. Pyret jobbar kvar på 25 timmar i veckan. För tillfället har hon dock ett vikariat och 35 timmar.

Tips

Tänk på att...

▶ Påtala att du vill ha fler timmar och lämna in det skriftligen.
▶ Påminna om att det i de nya avtalet står att "parternas ambition är att öka antalet heltidstjänster inom branschen".
▶ Ställer din arbetsgivare dig inför valet att gå ner i tid eller att bli uppsagd på grund av arbetsbrist: Acceptera den nya tjänsten under protest och hävda uppsägningstid. Då har arbetsgivaren en skyldighet att utreda om det finns omplaceringsmöjligheter. Omplaceringen kan  sträcka sig så långt att arbetsgivaren ska undersöka om det kan ordnas en ny anställning någonstans inom företaget. Gör inte arbetsgivaren detta kan uppsägningen (av timmarna) sakna skälig grund.