Josefin Brink, Vänsterpartiet:
– Ja, Vänsterpartiet vill stärka rätten till heltid i las, både vid nyanställning och för deltidare som vill gå upp i tjänst.

 Annika Qarlsson, Centerpartiet:
– Nej. Det här är en fråga som ska skötas av arbetsmarknadsparterna via avtal. Det är en oerhört väsentlig fråga att lösa men det ska inte ske via lag.

 Hans Backman, Folkpartiet:
– Nej. Vi har inte diskuterat förändringar i lagen om anställningsskydd gällande deltidares rätt till fler timmar. Men vi är positiva till att deltidare går upp i arbetstid och arbetar fler timmar.

 Mehmet Kaplan, Miljöpartiet:
– Nja. Vi vill i första hand diskutera den aktuella frågan och problemet med arbetsmarknadens parter innan vi uttalar oss om en eventuell lagändring.


Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister, Moderaterna:
– Arbetsmarknadens parter har ett viktigt ansvar i att träffa avtal som möjliggör för fler att ska kunna gå upp i arbetstid. Arbetsgivare som behöver mer arbetskraft bör i första hand erbjuda sina deltidsanställda fler timmar. Samtidigt är det viktigt att landets företag har en stor flexibilitet att själva styra sina verksamheter.


 Ylva Johansson, Socialdemokraterna:
– Ja. Vi utesluter inte en lagändring. Men vi anser att huvudlinjen bör vara att detta skall regleras mellan parterna.

 Andreas Carlson, Kristdemokraterna:
– Nej, då vi vill vara försiktiga med ytterligare regleringar. Vi ser dock väldigt positivt på om det offentliga tar sitt ansvar och strävar efter att erbjuda heltidsanställningar till alla anställda som vill ha en sådan.

Fotnot: Alla förutom arbetsmarknadsministern är riksdagsledamöter i arbetsmarknadsutskottet för sitt parti. SD har valt att inte svara.