Sverige har i dag fyra bokhandelskedjor: JB, Ugglan, Bokia och Akademibokhandeln. Därutöver finns det runt 100 fristående boklådor. Den fysiska bokhandeln är hårt pressad av nätbokhandeln som har cirka 30 procent av marknaden och av att bland annat livsmedelsbutiker säljer böcker för orimligt låga priser.

Två av de största aktörerna – Akademibokhandeln och Bokia – kommer att gå ihop under hösten. Något som var otänkbart bara för ett år sedan är nu en realitet som är framtvingad av den allt mer utsatta situationen med sviktande försäljning. Den nya kedjan kommer att bestå av cirka 135 butiker.

Några anställda har utryckt förvåning men också varit försiktigt positiva. Några har känt att det är nödvändigt att något händer på den svenska bokhandelsmarknaden och att detta kanske är det som måste till. Men en del har också sagt att det är tråkigt för mångfalden med en så stor och dominerande aktör. En del anställda utrycker oro för att det kommer att läggas ner en del butiker. Därför att på flera orter och platser finns båda och då blir det en för mycket.

Det är två ganska olika företag som ska försöka enas.  Flera av Bokias butiker drivs av enskilda bokhandlare som äger sina butiker, medan Akademibokhandeln är ett centralstyrt företag med butikschefer utan ägaransvar. Så hur förena dessa?

Akademibokhandeln gjorde för några år sedan en stor omställning där många kände sig ganska vilsna. En alltför centralstyrd verksamhet gjorde att både butikschefer och anställda kände att deras roll blev oklar och initiativlös.

För att det ska bli riktigt lyckat tror jag att man måste återge butikerna en mer självständig roll, ungefär som inom Bokia i dag. Man måste lita på att de anställda närmast verksamheten också kan verksamheten. Ett större inflytande för de anställda gör att de blir gladare och stoltare över sitt arbete.
Däremot ska man givetvis ta tillvara alla de centrala fördelar som också finns när det gäller inköp och annat.

Om bokhandeln ska överleva på längre sikt tror jag att man måste återgå till en större bredd och väldigt mycket av aktiviteter och riktade evenemang som gör att bokhandeln upplevs som en rolig och intressant plats.

Men jag tror också att man måste införa någon form av system med fasta bokpriser, så som i Norge. Annars har vi plötsligt en dag inte någon bokhandel kvar.

Jesper Ekdahl
Ordförande i Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen och Handelsombud på Akademibokhandeln i Malmö