Huruvida anställda under 18 år ska få jobba i kassan har varit en stor fråga. Facket är emot det, dels på grund av rånrisken och dels för att unga inte ska sälja varor de inte får köpa, som öl och cigaretter.
– Självklart ska ungdomar ha jobb, men inte ansvara för pengar och legitimationskoll. Det finns andra uppgifter i en butik, säger Martine Syrjänen Stålberg, Handels arbetsmiljöombudsman.

Arbetsmiljöverket som tagit fram reglerna, föreslog till en början att kassaarbete skulle förbjudas för omyndiga, om inte vissa villkor uppfylldes. Men i stället för ett generellt kassaförbud, ska nu arbetsgivare och skyddsombud göra en riskbedömning för att avgöra vad som är lämpligt för en minderårig i just den butiken.
– Om man bedömer att kassan är en säker arbetsplats tycker vi att de ska få jobba där, i till exempel en galleria. Men det kanske inte är lämpligt i ett stökigt område, i en rånutsatt butik, säger Johan Bark, arbetsmiljörådgivare på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

Minderåriga får däremot inte transportera pengar eller värdehandlingar utanför arbetsplatsen.

Varken fack eller arbetsgivare tror att den nya föreskriften kommer innebära någon större skillnad i butikerna.
– Vilken policy företag har om minderåriga i kassan har större inverkan, säger Martine Syrjänen Stålberg.

Fakta

Börjar gälla nästa år

Föreskriften för minderåriga börjar gälla 1 februari nästa år.

Det året man fyller 16 får man jobba i kassan om arbetsgivaren och skyddsombudet efter en riskbedömning anser det lämpligt.

Omyndiga får arbeta högst åtta timmar per dag och 40 timmar i veckan. Efter fyra och en halv timme ska de ha rast på 30 minuter.

Skyddsombudet ska få veta om en minderårig anställs och introduktion ges av en myndig.