– Det var väldigt väntat att den ohållbart hårda konkurrensen, där alla aktörer försöker vara billigast, skulle skörda ett till offer, men vem det skulle bli visste vi inte, säger Jonas Arnberg analytiker och konsultchef på Handelns utredningsinstitut, HUI Research.

Spekulationerna går om vem som blir näst. Media Markt med tyskt kapital i ryggen och Elgiganten med både norskt och brittiskt brukar tippas som överlevare. Men Jonas Arnberg är inte lika säker.
– Jag är osäker på hur uthålliga de kan vara.

Förutom prispressen som gör att kedjorna ofta betalar mer för varan än vad de säljer den för, ligger den stora utmaningen enligt Jonas Arnberg på nätet.
– Det kommer inte att säljas mindre elektronikprylar, men de säljs i andra kanaler. E-handeln växer kraftigt och tar marknadsandelar. Och när nätet tar andelar är det butikerna som förlorar.

Det påverkar de anställda inom elektronikbranschen. Nätbutikerna behöver inte lika många anställda butikssäljare. Däremot finns behovet kvar på lager- och distributionssidan. Och de anställdas kompetens kommer alltid att efterfrågas, tror Jonas Arnberg.

De Expertanställda som nu förlorat jobbet ska inte deppa ihop helt, enligt Jonas Arnberg.
– Deras kunskap behövs. De kan nog vara kvar inom handeln. Men de kanske måste byta till näthandeln eller till sporthandeln. Sen är det klart att det är lättare på större orter. Handeln är ju koncentrerad till dessa områden.

De franchisetagare inom Expert som väljer att driva sin butik själva har goda förutsättningar att klara det enligt Jonas Arnberg.
– De har inte samma krav på lönsamhet som kedjorna och de har kompetensen och den lokala kännedomen.