– De nya reglerna gör det tydligt vad som ska diskuteras. Men kommer man inte överens är det ändå arbetsgivaren som bestämmer, säger Michael Wahlström på Svensk Handel.

Att bara ett fåtal inhyrningsförhandlingar hittills har förts till central nivå tolkar Michael Wahlström som att det har gått bra. Men han säger också att det lätt kan uppstå missuppfattningar när man ska tolka nya regelverk.
– Jag ser fram emot utvärderingen, säger Michael Wahlström som själv deltar i det arbetet.