Lageravtalen fick i våras en ny paragraf som säger att arbetsgivare måste förhandla med facket innan man anlitar bemanningsföretag (se faktaruta). Omdömena om de nya reglerna skiftar bland dem Handelsnytt talat med.

På Retlog i Halmstad har fack och företag förhandlat inför varje inhyrning. Handels klubbordförande Johan Lindahl värdesätter möjligheten till fackligt inflytande.
– Vi har fått igenom att alla inhyrda ska få facklig introduktion, och det har lett till att vi lär känna dem bättre, säger Johan Lindahl.

På BE Group i Norrköping fick facket inskrivet att företaget inte ska anlita mer än 10 procent inhyrd personal. På Dagab i Jönköping kommer fem inhyrda inom kort att erbjudas fast anställning. På båda ställena anser dock facket att framgångarna knappast beror på den nya skrivningen i avtalet, utan på att fack och företag redan tidigare hade goda relationer.
– Jag förstår att många har nytta av den, men hos oss har den inte förändrat något, säger Patrik Thorin, klubb-ordförande på Dagab i Jönköping.

Mikael Segel på Handels förbundskontor är kritisk till att många arbetsgivare ännu inte har förhandlat enligt avtalet. Han tycker också att företagen tar ut svängarna för mycket när de beskriver hur mycket inhyrning som behövs.
– Vi kräver att de ringar in exakt var behovet finns.
Handels ombudsman Marika Andersson i Halmstad är mycket nöjd med nyordningen.
– Det är en jättebra paragraf. Den har gett bemanningsanställda bättre arbetsmiljö och högre status.

Ombudsmannen Fredrik Ståhlberg pekar på att förhandlingen är ett tillfälle att påverka både de bemanningsanställdas lön och inhyrningens omfattning. Han nämner kortterminallagret Point i Stockholm där fack och företag först var oeniga om hur mycket inhyrd personal som behövdes. Men innan central förhandling hann hållas ändrade sig arbetsgivaren och erbjöd i stället anställning åt ett antal inhyrda. Sofi Bengtsson, HR-chef på Point, tycker det löste sig bra.
– I framtiden behöver vi säkert ändå hjälp utifrån vid oförutsedda händelser, men då förhandlar vi lokalt om det, säger hon.

Om parterna inte kan enas är det i sista hand ändå arbetsgivaren som bestämmer. På dryckeslagret Lagena i Jordbro var klubb och företag oeniga på alla punkter, bland annat om hur mycket inhyrning som ska användas. Efter central förhandling får Lagena fortsätta som förut, med tillägget att arbetsplatsen ska studeras särskilt av den arbetsgrupp som utvärderar inhyrningsparagrafen och att ny förhandling ska ske i januari.
– Den nya paragrafen har inte gett oss något. Vår arbetsgivare ändrar sig inte förrän det finns regler som tvingar, säger Patrik Olofsson, Handels klubbordförande på Lagena.

Fakta:

Förhandling på nio punkter

En ny paragraf om inhyrning av personal infördes i de lageravtal som gäller från 1 april 2012. Innan bemanningsföretag anlitas ska företag och fackklubb förhandla om nio punkter:

1. Syfte med inhyrningen.
2. Omfattningen av inhyrningen.
3. Hur lång tid inhyrningen ska vara.
4. Vilket arbete som ska göras.
5. Vilka arbetstider som kommer att gälla.
6. Man fastställer också de inhyrdas lön som ska vara genomsnittet för en jämförbar grupp på arbetsplatsen.
7. Hur man ska ge lokalt fack information om vilka personer som är inhyrda.
8. Arbetsplatsintroduktion.
9. När och hur utvärdering av inhyrningen ska ske mellan parterna.

Om parterna inte kan enas lokalt förs frågan till central förhandling.
En partsgemensam arbetsgrupp ska följa upp de nya bestämmelserna och jobba vidare med inhyrningsfrågan. Bestämmelserna är desamma i Handels lageravtal med Svensk Handel, KFO och Almega.