De drygt 1000 personerna som arbetar inom folkrörelserna har fått ett nytt avtal. Avtalet gäller till exempel de som arbetar inom Folketshusrörelsen, Unga Örnar och Socialdemokraterna.

Facket fick igenom sitt krav på att det är anställningstiden som avgör uppsägningstiden för alla anställda. En 35-åring anställd i tio år får nu sex månaders uppsägningstid i stället för fyra månader. Tidigare var det ålder som avgjorde uppsägningstiden för de som anställdes före 2004.

En annan viktig förändring gäller Folketshusrörelsen och Unga Örnar där Handels öppnar upp för visstidsanställda. Tidigare har man bara tecknat avtal för heltidsanställda. Genom att lätta på reglerna går det att anställa fritids-och ungdomsledare på deltid i maximalt tre månader, bara anställningen inte överstiger 16 timmar i veckan.
− Det finns ett behov av de här tjänsterna. Vi måste bemöta det då, så att de kan gå på vårt avtal helt enkelt, säger Handels ombudsman Elsie Mann.

Margareta Viklund, som arbetar på Folkets Hus och Park i Sundsvall, var med och förhandlade fram avtalet. Hon vet inte riktigt hur hon ska ställa sig till att det öppnas upp för visstidsanställda.
− Jag förstår ju behovet. Men jag vill helst se en utvärdering av det först och främst, säger hon.

Annars är Margareta Viklund besviken på att arbetsgivarna inte vill ge med sig när det är ettåriga avtal. Önskemålen om bättre restidersättning och kompetensutveckling blev för svårt att driva.
− Ettåriga avtal blir inte mycket mer innehåll än löneprocent, säger hon.

FAKTA

Folkrörelseavtalet ger en löneökning på 2,8 procent, likt avtalet som slöts tidigare i år för kooperativa tjänstemän.

Avtalet ger som minst 310 kronor mer i månaden, för de som tjänar under 22 400 kronor i månadsinkomst ger det 510 kronor.

Räknar man på genomsnittslönen ger folkrörelseavtalet 800 kronor mer i månaden.