Handels och Unionens nya samarbetsavtal börjar gälla vid årsskiftet. Det är en vidareutveckling av ett liknande avtal som slöts 1992 mellan Handels och dåvarande tjänstemannafacket HTF.
– Vi vill stärka samarbetet mellan förbunden och lyfta detalj- och partihandeln genom att jobba gemensamt, förklarar Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.

Samarbetet kan handla om branschutveckling och att gemensamt försvara handelns intressen gentemot regeringen. Men också en mer enad front mot arbetsgivarna i avtalsfrågor och när det gäller vilket fackförbund som ska organisera vissa personalgrupper.
– Arbetsgivarna ska inte kunna spela ut de olika fackförbunden mot varandra, säger Tommy Tillgren.

Unionens förbundssekreterare Leif Nicklagård säger att förbunden har mycket att vinna på att gemensamt driva strategiska frågor.
– Vilka de frågorna är ska vi jobba fram i arbetsgrupper. Men vi vill betona arbetsplatsgemenskapen och gemensamt ta tillvara de anställdas intressen.

Han säger att samarbetet kring påverkan i politiska frågor underlättas av att Handels beslutat att vara mer självständiga gentemot socialdemokratiska partiet.
– Det är alltid enklare att samarbeta när man håller partipolitiken utanför. Vi i Unionen är politiskt obundna, säger Leif Nicklagård.

Samarbetsavtalet

Fem arbetsgrupper

TCO-förbundet Unionen organiserar tjänstemän och butikschefer i handeln.

LO-förbundet Handels organiserar butiksanställda och lagerarbetare.

De två förbunden har slutit ett samarbetsavtal som börjar gälla den 1 januari 2013.

Samarbetet organiseras genom en samarbetsstyrelse och fem arbetsgrupper:

Avtal & förhandlingar
Branschutveckling
Internationella frågor
Organisationspolitik & gränsöverenskommelser.
Utveckling & medlemsvärvning.