Förhandlingar har varit tuffa och det har tagit månader. Till slut kunde LO och Almega Bemanningsföretagen enas om ett nytt kollektivavtal för bemanningsanställda. I det lyckades facket få igenom kravet på att garantilönen beräknas på timlön i stället för på månadssnitt.
− Vi har lyckats täppa till ett av de hål vi har i bemanningsavtalet. Och det är det allra största hålet, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels som deltagit i förhandlingarna.

Facket hävdar att många arbetsgivare låter uthyrda vara hemma de sista dagarna i månaden, för att sänka månadens snittlön. Nu kommer bemanningsanställda i stället att få 100 kronor i timmen för tiden de står till arbetsgivarens förfogande.
− En väldigt stor framgång. Nu finns det inget incitament för arbetsgivaren att inte hyra ut dem längre, säger LO:s ombudsman Kent Ackholt.

På arbetsgivarsidan ville man inte förändra lönesystemet. Men Per Gradén, avtalsansvarig på Bemanningsföretagen, tycker att det är bra att det nu separeras på garantilön och det man jobbar ihop. Men han påpekar att det kan bli sämre för de som jobbar ihop ett högt månadssnitt.
− I det gamla systemet jobbade man ju upp inkomstnivån, säger han.

Det var inte gratis för facket att få igenom sitt krav. Facket ville ha ett avtal på ett år, men fick ett på tre år i stället. Under hela den tiden är garantilönen fryst till 100 kronor för de som sitter hemma och väntar på att bli uthyrda. Sedan sänks semesterersättningen från 13,3 procent till 13 procent för de som anställs från den första maj nästa år.
− Priset är högt, men värdet är ännu högre, säger Mikael Segel om det nya avtalet.

Han betonar att bemanningsanställda fortfarande får genomsnittslönen på arbetsplatserna de är uthyrda på. När de lönerna ökar får inhyrda också högre lön.

Arbetsgivarsidan tycker i stället att det är positivt med 2012 års längsta kollektivavtal.
− Det är mycket bra att branschen nu får arbetsro, säger Per Gradén.

Bemanningsavtalet

Treårigt avtal för inhyrda

Det nya kollektivavtalet sträcker sig fram till den 30 april 2015.

När man inte är uthyrd, men står till arbetsgivarens förfogande gäller en garantilön om 100 kronor per timme. Kvalificerade yrkesarbetare får 108 kronor i timmen. 

De nya reglerna om garantilön börjar gälla från och med den 1 maj nästa år.

När man arbetar på ett kundföretag gäller att lönen beräknas på genomsnittslönen på den arbetsplatsen.

60 000 bemanningsanställda omfattas av avtalet, som LO har tecknat för alla 14 fackförbund.