Handelsnytt har granskat arbetsvillkoren för dem som jobbar på second hand-butiker. Vi följde Hornsgatan i Stockholm där många av de stora kedjorna ligger. Några har kollektivavtal med Handels. Många har det inte. En sak som kedjorna har gemensamt är volontärerna. De som jobbar gratis. Samtidigt går branschen bättre och bättre.
Den gratis arbetskraften lyfts fram som en nyckel till framgångarna.
– Vi är en frivilligorganisation och vår verksamhet bygger på det. Det är vår styrka och gör att vi kan ge mer till bistånd. En hjälporganisation kan man stödja på flera olika sätt. I stället för att skänka pengar kan man exempelvis jobba frivilligt i butiken, säger Martina Bozic, projektledare för Röda Korsets second hand-butik på Hornsgatan i Stockholm.

Röda Korset har 276 mötesplatser med second handförsäljning. Åtta har avtal med Handels. I Stockholm har man avtal med Unionen. Det avtalet har lägre löner än Handels avtal.
Även på Emmaus skiljer sig villkoren åt beroende på var i landet du jobbar. I Stockholm får de anställda så kallade solidaritetslöner, även de är lägre än Handels avtal.
Men det finns de som har avtal med Handels, som Myrorna och Emmaus Björkå som bland annat finns i Göteborg och Malmö.
– Om man har ett solidariskt perspektiv känns det märkligt om de egna anställda inte hade avtal. Det är en garant för att vi håller oss inom de ramar som gäller, säger Magnus Nilsson, vikarierande försäljningschef på Emmaus Björkå.

På Stadsmissionen i Stockholm har man haft Handels avtal. Men arbetsgivaren ville ha det avtal som majoriteten av Stadsmissionens butiker har, Kommunals vård- och omsorgsavtal. Det avtalet har lägre löner än Handels avtal.
– Vi har bara en anställd i butiken. Resten är volontärer eller arbetstränar. Det blir för svårt för oss som liten organisation att ha flera olika avtal, motiverar David Sundén, direktor på Stadsmissionen i Västerås.

▶ jobbar du i en second hand-butik?
Hör gärna av dig och berätta om dina erfarenheter!
lisa.berthelson@handelsnytt.se, 08-412 68 34 eller
linnea.klint@handelsnytt.se 08-412 68 58.

De stora aktörerna

Från avtalslön till solidaritetslön

Stadsmissionen finns i hela landet och har 22 second hand-butiker. Majoriteten har Kommunals vård- och omsorgsavtal. I Stockholm har Handels avtal gällt. Det sades upp av arbetsgivaren. Ett nytt avtal håller nu på att tas fram. I Stockholm arbetstränar och praktiserar runt 90 personer  och drygt 20 volontärer årligen i någon av de  åtta second hand-butikerna.

Myrorna finns i hela landet och har 33 butiker. Runt 300 personer jobbar här, majoriteten jobbar i butik. Myrorna har avtal med Handels och har 600 platser för personer som behöver arbetsträna.

Emmaus består av olika fristående föreningar som finns i hela landet och har 14 second hand-butiker. Några har kollektivavtal med Handels , andra inte. I Stockholm har de anställda så kallade solidaritetslöner. Emmaus har volontärer och personer som arbetstränar. Det finns även ett tiotal butiker, som drivs i samarbete med kommunen där bara personer som arbetstränar jobbar.

Röda korset har 276 mötesplatser. Alla har second hand-försäljning.  Av alla mötesplatser har åtta avtal med Handels. Röda korset har volontärer och personer som arbetstränar. På Hornsgatan i Stockholm finns två anställda resten är volontärer. På andra håll kan butiker drivas helt av volontärer. Röda Korset tar årligen emot 1 300 personer som arbetstränar.

Erikshjälpen finns i hela landet och har 53 second hand-butiker. Ett 30-tal av dem är samarbetsbutiker, där samarbetspartnern exempelvis Pingstförsamlingen driver butiken. De egna butikerna har avtal med Handels. Runt 270 anställda och 1 900 volontärer jobbar i de 53 butikerna.

4 frågor till...
Niklas Gustafsson analytiker på HUI Research: Hur går det för second hand-branschen?
-- Den har växt och tagit flera intressanta utvecklingsvägar. Förutom klassiska loppisar och billighetsbasarer, finns en exklusivare second hand där kläder och möbler av rena designers säljs för ganska stora summor. Butikerna vill kalla det vintage och få en snyggare förpackning på det.

Hur blev begagnat så hett?

-- Ofta är det billigt, pengarna går många gånger till ett behjärtansvärt ändamål och miljödiskussionen har påverkat människor till mindre slit och släng.
-- Program som Antikrundan har gett skjuts åt den exklusivare handeln. Också nätet har skapat en explosion av andrahandsförsäljning. Den sker inte mellan butik och konsument utan mellan konsument mot konsument.

Blir butikerna överflödiga om kunderna byter varor på egen hand?

-- Det tror jag inte, men de måste nischa sig.

Köper du själv second hand?

-- Jag är ingen stor spekulant, skulle vara möbler i så fall. Däremot har jag sålt på Blocket. Det är ett smidigt sätt att bli av med prylar.

Av: Linnéa Klint