Jag är heltidsanställd och vi jobbar 38.15 timmar/v. Vi jobbar varannan helg och som i mitt fall så jobbar jag 11.15 timmar på helgen och då 27 timmar på vardagarna ojämna veckor. Vilket nu julen faller in på. Vi har stängt julafton och juldagen. Nu vill ju då min chef sätta dom 11  timmarna jag normalt skulle jobbat helgen på vardagen i stället så jag kommer upp till 38.15 men är det rätt? Ska jag inte få den helgen betald? Utan att jobba igen dom timmarna för att butiken är stängd? 
Madde

Svar: Enligt Detaljhandelsavtalet ska heltidsanställda i en butik som har öppet sju dagar per vecka arbeta i genomsnitt 38.15 timmar/v. Detta är arbetstiden som gäller efter reduktion för helgdagar och helgdagsaftnar och alltså den faktiska tiden man ska arbeta. Det innebär att man inte reducerar arbetstiden ytterligare när helgdagar infaller under året. Däremot måste man inte arbeta exakt 38.15 timmar/v utan veckoarbetstiden kan variera med max 9 timmar upp och ned så länge snittet under beräkningsperioden blir 38.15 tim/v.

På frågan om du ska jobba igen dessa timmar om butiken är stängd på din ordinarie arbetstid så är det generella svaret ja, eftersom du ju ska arbeta i genomsnitt 38.15 timmar/v. Det innebär alltså att du i en sådan vecka i stället schemaläggs på vardagarna och har fridagar de dagar butiken är stängd. Om du inte jobbar igen timmarna så motsvarar din genomsnittliga arbetstid inte arbetstiden för en heltidsanställd.

Men samtidigt finns det regler i avtalet som arbetsgivaren måste ta hänsyn till exempel att alla anställda ska ha ett arbetstidsschema där det ska framgå hur den ordinarie arbetstiden är förlagd samt vad som gäller om arbetsgivaren vill göra ändringar i schemat.

Tyvärr framgår det inte vart du arbetar och om det finns kollektivavtal på din arbetsplats så för att du ska få exakt information om vad som gäller dig, ring Handels Direkt på tel 0771-666 444.
Linda Palmetzhofer, ombudsman