– Det är hemskt. De som inte jobbar kvar, är de här som papperslösa nu? Varför slutade de?  Och alla de som inte fanns på arbetsplatsen? Var det fråga om människohandel? säger Torbjörn Andersson.

Han och Anders Claus har inom ramen för integrationsprojektet besökt 52 arbetsplatser. Till dessa arbetsställen hade 90 personer ansökt om arbetstillstånd (se faktaruta). 11 av dessa personer kunde inte spåras. Och runt en tredjedel av dem som fått arbetstillstånd beviljat hade slutat eller aldrig kommit till arbetsplatsen.

Anders Claus berättar att en arbetsgivare sa att hans arbetsplats aldrig haft några planer på att anställa någon som kommer från ett land utanför EU. Men arbetsgivarens personnummer och arbetsplatsens organisationsnummer stod i ansökningen om arbetstillstånd.
– En annan arbetsgivare berättade att han blivit erbjuden pengar för att ha en person anställd på pappret hos sig, säger Torbjörn Andersson.

14 personer har de träffat. Många av dem pratade dålig svenska och ryggade tillbaka när Anders Claus och Torbjörn Andersson berättade att de kom från facket.
– Många var rädda och vågade inte prata. En pojkvän till en person som vi pratat med ringde oss senare och berättade att hans flickvän varken fått anställningsbevis eller lön. Arbetsgivaren hade sagt att hon skulle få lönen i handen, säger Anders Claus.

Det och liknande fall har Anders Claus och Torbjörn Andersson bollat vidare till avdelningens ombudsmän. Själva hade de ingen rätt att förhandla med arbetsgivaren om exempelvis avtalsbrott. Eftersom de inte hade det hade de inte heller rätt att få papper på lönevillkor eller anställningskontrakt.  Det har försvårat arbetet.
– Avtalsbevakningar borde vara en del av projektet för att se att lön och arbetstider stämmer överens med kollektivavtalet. Det skulle visa att kontroller faktiskt görs. Det är viktigt att facket visar sig på arbetsplatserna så att människor inte hamnar i kläm och utnyttjas, säger de båda två.

Enligt projektledare Eva Gynning, ombudsman på Handels i Stockholm, var det en resursfråga.
– Vi har lyft problematiken genom projektet och har det kommit fram att anställningsförhållanden inte stämmer överens med kollektivavtal har frågan gått över till en ombudsman, säger hon.

Anders Claus och Torbjörn Andersson hoppas att projektet lever vidare. Helst vill de se att ett tvärfackligt samarbete startas.

Facket roll

Fler ansöker om arbetstillstånd inom handeln

  • Kommer du från ett land utanför Europa krävs det arbetstillstånd för att jobba i Sverige.  
  • Det är Migrationsverket som beviljar arbetstillstånd.
  • Arbetsgivare ska intyga att de betalar avtalsenligt lön och att försäkringar är tecknade för personen de ska anställa. Arbetsgivaren ska ge facket möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren.
  • Förra året tog Handels i Stockholm emot 839 förfrågningar från arbetsgivare som ville anställda personer som kommer från länder utanför Europa. Det var 604 fler än 2010. I år har det hittills kommit 550 förfrågningar.
  • Facket ska yttra sig om anställningsvillkoren, men får inte reda på om Migrationsverket i slutändan beviljar arbetstillstånd eller inte. Handels Stockholmsavdelning har via arbetsgivaren kunnat bekräfta att 79 av 90 personer fick sitt arbetstillstånd beviljat av Migrationsverket. De 11 personer som inte kunde hittas kan ha fått avslag på sin ansökan. Handels vet inte.

Integrationsprojektet

15 av 90 personer hittades
Syftet med projektet var att kartlägga arbetsplatser vars arbetsgivare anställde personer som kommer från länder utanför Europa och där Handels Stockholmsavdelning har yttrat sig om anställningsvillkoren (se faktaruta om fackets roll när arbetstillstånd beviljas). 

Av över 800 yttranden valdes 52 arbetsplatser ut.  På dessa arbetsplatser skulle 90 personer som ansökt om arbetstillstånd jobba.

Av de 90 personer som ansökt om arbetstillstånd hade 14 slutat, 32 var inte på plats vid besöket, 19 personer hade av okända anledningar aldrig börjat jobba och 11 personer gick inte att hitta då arbetsplatsens adress ledde till lägenheter.  14 personer jobbade på arbetsplatsen.

Arbetsplatser som besöktes var bland annat torghandel, frisörer, butiker och massagesalonger.

Inga medlemmar värvades.

Anders Claus och Torbjörn Andersson har jobbat som lagerarbetare/chaufför och säljare. Nu kommer de att börja jobba på LO i ett projekt om fackliga försäkringar.