Handelns utvecklingsråd (Hur) har valt att fokusera på de anställda när man i höst uppmanar forskare att söka pengar för handelsforskning. Tolv miljoner kronor finns att dela på för forskare som vill studera olika aspekter av jobbet i handeln.

Ett område att studera kan vara framtidens kompetensbehov.
– Jobbet ställer allt högre krav, inte minst i mötet med pålästa kunder. Den som kan hålla jämna steg med den utvecklingen har en fördel i konkurrensen, säger Hurs kanslichef Andreas Hedlund.

Ett annat område kan vara karriärmöjligheter och hur handeln kan bli mer attraktiv för de anställda. Eller aspekter på arbetsmiljön, från datoranvändning till hantering av besvärliga kunder.

Forskare kan söka pengar fram till 23 november. I februari avgörs vilka som får finansiering. Reslutatet av forskningen väntas bli klart under 2014 och 2015.

Handelns utvecklingsråd

Stöder forskning om handeln

Handelns utvecklingsråd (Hur) är en kollektivavtalsstiftelse som består av facken och arbetsgivarna i handeln. Hur stöder handelsforskning med omkring 20 miljoner kronor varje år.