Nu har LO:s styrelse fattat beslut om gemensamma krav att driva i kommande avtalsrörelse. Målet är att de som tjänar under 25 000 i månaden ska få 700 kronor mer, medan de över 25 000 kronor i månadslön ska få 2,8 procents löneökning.
− Det gagnar våra medlemmar i större utsträckning än avtalsområden med högre avlönade, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.

På exempelvis en lön om 17 000 kronor i månaden skulle 2,8 procent bli 476 kronor. Därför får de som tjänar under 25 000 kronor i månaden en större löneökning i procent med LO:s krav.

Under en presskonferens på måndagseftermiddagen presenterade LO kraven. Jämställdhet och ansvar var nyckelorden. Kraven ska ta hänsyn till landets ekonomi samtidigt som kvinnodominerande yrken ska knappa in lönemässigt på mansdominerade jobb där lönerna är högre.
− Det kommer på sikt att jämna ut skillnader mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden, sade Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Därför kräver LO också en försäkring som gör att alla anställda som är föräldralediga ska få tio procent av lönen i sex månader. En klar förbättring för de flesta av Handels medlemmar som bara får det i tre månader i dag.

Enligt Tommy Tillgren är det enormt viktigt att LO-förbunden nu har gemensamma krav som de kan ställa till arbetsgivaren. Om ett fackförbund får svårt att få igenom sitt krav är de andra förbunden beredda att gå ut i konflikt.
− Vi ställer upp för varandra, säger han.