Bara 2 procent av alla rättsfall som överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) får prövningstillstånd. Frisören Sophia Sääf i Vänersborg har klarat nålsögat. Domstolen har beslutat att pröva hennes ärende om graviditetspenning.
– Kul! Och viktigt för många frisörer i samma situation som jag, säger Sophia Sääf.

Försäkringskassan nekade henne graviditetspenning som skulle ha gett henne möjlighet att gå ner i arbetstid när hon väntade sitt andra barn 2011 (se tidigare artikel). Sedan har hennes ärende vandrat genom rättssystemet: Förvaltningsrätten gav Sophia rätt, men Kammarrätten gick på Försäkringskassans linje. Med stöd av Handels drevs fallet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som nu alltså har beviljat prövningstillstånd. Domstolens slutliga avgörande kan dröja ytterligare upp till ett år eller mer.

Kerstin Burman på LO TCO Rättsskydd som är Sophia Sääfs juridiska ombud är glad över prövningstillståndet.
– Det är mycket välkommet, säger hon.
HFD avgjorde ett fall om graviditetspenning för frisörer så sent som 2011, men Kerstin Burman anser att Försäkringskassan och kammarrätten har tolkat det alltför snävt.
– De stirrar sig blinda på om jobbet innehåller tunga lyft, men det finns många andra faktorer att ta hänsyn till när man bedömer om det är ett fysiskt krävande arbete.

Sophia Sääf har fått mycket stöd från kolleger i sin kamp för rätten till graviditetspenning.
– Det berör många. Det är lite lustigt att försäkringskassan kan tycka att vårt arbete inte är fysiskt tungt för gravida fast vi står upp hela dagarna med stor mage och ensidiga belastningar.

Fakta: Graviditetspenning

Ledigt från tungt jobb

En gravid kvinna har rätt till graviditetspenning om hon har ett fysiskt påfrestande jobb och arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Med fysiskt påfrestande menas exempelvis jobb som innehåller tunga lyft eller påfrestande ensidiga rörelser.

Den som kan jobba en del av dagen kan få graviditetspenning på 25, 50 eller 75 procent.

Risker i arbetsmiljön, till exempel skadliga ämnen som kan skada barnet, kan också ge rätt till graviditetspenning. Arbetsgivaren har ansvar för denna bedömning.

Graviditetspenning på grund av fysiskt påfrestande arbete betalas i högst 50 dagar, och tidigast från den 60:e dagen före beräknad förlossning. De 10 sista dagarna kan man i stället ta ut föräldrapenning.
Källa: Försäkringskassan